VinaOnline.net

Nhu-cau-mang-may-tinh

Tìm hiểu nhu cầu mạng máy tính

1. Nguồn gốc của mạng máy tính

Các máy tính lớn (mainframe) chỉ có chính phủ hoặc doanh nghiệp lớn mới đủ khả năng sở hữu chúng.

Nhu-cau-mang-may-tinh-Pict1

Nguồn gốc mạng máy tính

Sự ra đời của PC (Personal Computer) là một cuộc cách mạng cho các doanh nghiệp, và những người điều hành. PC đã đến doanh nghiệp nhỏ và người dùng cá nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) đến từ nền tảng máy tính lớn đã nhìn thấy một số vấn đề cơ bản. PC chứa dữ liệu ít và bị cô lập, thực hiện chia sẻ thông tin khác biệt cho người dùng. Họ cũng coi chúng là một rủi ro bảo mật tiềm ẩn, bởi vì bất kỳ ai có quyền truy cập vào máy tính đều có quyền truy cập vào dữ liệu của nó.

Các mạng PC đầu tiên phát triển từ mong muốn giải quyết những vấn đề này.

Họ cung cấp cho lưu trữ được chia sẻ và trong hầu hết các trường hợp lưu trữ tập trung, cho phép chia sẻ thông tin. Hầu hết cũng có bảo mật tập trung để giới hạn quyền truy cập cho những người được ủy quyền.

2. Lợi ích của mạng máy tính

Mạng máy tính có nhiều lợi ích, sau đây là một số lợi ích của mạng máy tính:

– Chia sẻ tài nguyên:

+ Phần cứng: Gồm máy in hoặc thiết bị ngoại vi. Ví dụ: Nhiều người có thể sử dụng chung một máy tin.

+ Phần mềm: Có thể sử dụng chung dữ liệu, phần mềm ứng dụng.

– Giúp cho những người sử dụng mạng dễ dàng liên lạc thông qua các phần mềm ứng dụng như: skype, messanger, void chat,…

– Chia sẻ kết nối internet tốc độ cao.

– Là công cụ truyền thông hoặc công cụ hỗ trợ. Ví dụ: Người cung cấp dịch vụ hay cung cấp hàng hóa có thể hỗ trợ / hướng dẫn từ xa cho khách hàng.

Nhu-cau-mang-may-tinh-Pict2

Mô hình mạng chia sẻ tài nguyên

3. Mối quan tâm mạng máy tính

Lợi ích lớn nhất của mạng máy tính cũng là mối quan tâm tiềm ẩn của nó.

– Chia sẻ thông tin có thể là một điều nguy hiểm, nếu nó đến nhầm người.

– Kế hoạch kinh doanh, chi phí nguyên vật liệu, hoặc danh sách khách hàng, … thuộc về người xấu, có thể bị tàn phá.

– Thông tin cá nhân trong tay người khác có thể dẫn đến hành vi trộm cắp danh tính.

Nếu bạn sắp có một mạng máy tính, bạn phải bảo vệ nó.

Bảo trì và hỗ trợ cũng là mối quan tâm.

– Mạng yêu cầu hỗ trợ liên tục và bảo trì thường xuyên, bao gồm cả phần cứng và phần mềm mạng. Nó có nghĩa là giữ cho mạng cập nhật, chạy và khắc phục các sự cố khi chúng xảy ra.

– Mạng đã tạo ra một loại công việc mới, đó là quản trị viên mạng, người thực hiện các nhiệm vụ như bảo đảm dữ liệu được sao lưu thường xuyên. Bởi vì mất hoặc hỏng hóc một máy tính lưu giữ chung dữ liệu của mọi người có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với một máy tính cá nhân.

Các yếu tố trên đều xoay quanh vấn để bảo mật. Các công cụ bảo mật có sẵn tùy thuộc vào loại mạng.

– Một phần của bảo trì mạng bao gồm xem xét và duy trì bảo mật.

– Mạng có dây có vấn đề khác với mạng không dây.

– Các mô hình mạng khác nhau và các sản phẩm mạng khác nhau có các cách khác nhau để thực hiện bảo mật.

– Biết những gì có sẵn và những gì có thể áp dụng cho tình huống của bạn là rất quan trọng để bạn có thể đưa nó vào sử dụng.

4. Internet và mạng máy tính

Internet đóng một vai trò quan trọng trong nhiều cấu hình mạng hiện đại. Internet đóng vai trò quan trọng nhất phát triển hệ thống thông tin và truyền thông. Nó cũng là nơi sản sinh để thiết kế và phát triển các công nghẹ thông tin và truyền thông mới.

Ngày nay, Internet đóng vai trò là cổng thông tin lớn nhất thế giới về thông tin, thương mại và giải trí.

Leave a Comment