VinaOnline.net

Tieu-chi-thiet-ke-mang-cua-Cisco-Phan-2

Tiêu chí thiết kế mạng của Cisco – Phần 2

Tiêu chí thiết kế mạng của Cisco phần 2 là giải thích các mục trong Phần 1. Tập trung vào kiến trúc mạng và phân tích những ưu điểm của mô hình thiết kế mạng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Tieu-chi-thiet-ke-mang-cua-Cisco-Phan-1-Kien-truc-doanh-nghiep

Kiến trúc mạng không giới hạn

Kiến trúc mạng không giới hạn của Cisco là một giải pháp thế hệ tiếp theo cho phép kết nối với bất kỳ ai và mọi lúc, mọi nơi. Các kết nối cần phải được bảo mật, đáng tin cậy và ổn định. Kiến trúc này tối ưu hóa hiệu suất hệ thống mạng lẫn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính sách và kiểm soát:

Chính sách được áp dụng cho tất cả người dùng và thiết bị trên toàn kiến ​​trúc.

Dịch vụ mạng:

Các dịch vụ này bao gồm khả năng phục hồi và kiểm soát.

Dịch vụ người dùng:

Các dịch vụ này bao gồm tính di động, hiệu suất và bảo mật.

Quản lý kết nối:

Khối này cung cấp truy cập an toàn mọi lúc, mọi nơi, bất kể mạng được truy cập như thế nào.

Kiến trúc cộng tác và video

Kiến trúc cộng tác và video của Cisco bao gồm ba tầng:

Ứng dụng cộng tác và truyền thông:

Lớp này chứa hội nghị, chăm sóc khách hàng, phần mềm xã hội doanh nghiệp, truyền thông IP, nhắn tin, ứng dụng di động và TelePresence.

Dịch vụ cộng tác:

Lớp này chứa các dịch vụ hỗ trợ các ứng dụng cộng tác như: quản lý giao dịch, quản lý vị trí của khách hàng, quản lý liên hệ, quản lý bảo mật và các chính sách.

Cơ sở hạ tầng:

Lớp này chịu trách nhiệm cho phép cộng tác mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị. Nó bao gồm các máy ảo, mạng và lưu trữ.

Kiến ​​trúc ảo hóa và Trung tâm dữ liệu

Kiến ​​trúc ảo hóa và trung tâm dữ liệu của Cisco bao gồm một tập hợp các công nghệ và dịch vụ ảo hóa kết hợp các nền tảng mạng, tính toán, lưu trữ và ảo hóa. Kiến trúc này bao gồm ba thành phần:

Tieu-chi-thiet-ke-mang-cua-Cisco-Phan-2-Kien-truc-trung-tam-du-lieu

Quản lý hợp nhất:

Tính năng tự động hóa, điều phối và quản lý vòng đời để đơn giản hóa việc triển khai và vận hành các cơ sở hạ tầng về ảo hóa và điện toán đám mây.

Cấu trúc hợp nhất:

Thành phần này cung cấp dữ liệu hiệu suất cao và mạng lưu trữ để đơn giản hóa việc triển khai, giúp đảm bảo chất lượng sử dụng dịch vụ và giảm chi phí vận hành.

Các dịch vụ mạng tích hợp của Cisco cung cấp kết nối tốc độ cao và tính sẵn sàng cao, tăng hiệu suất ứng dụng và giảm rủi ro bảo mật trong môi trường nhiều người dùng.

Tính toán hợp nhất:

Thành phần này cung cấp giải pháp tính toán cấp hệ thống, có khả năng mở rộng cao, tích hợp tính toán, truy cập mạng và lưu trữ dữ liệu.

Khả năng quản lý nhúng giúp đơn giản hóa các hoạt động trên cơ sở hạ tầng vật lý, hạ tầng ảo hóa và hạ tầng đám mây.

Bảng mô tả lợi ích kiển trúc mạng của Cisco

Lợi ích Mô tả
Chức năng Hỗ trợ các yêu cầu tổ chức
Khả năng mở rộng Hỗ trợ tăng trưởng và mở rộng các nhiệm vụ tổ chức
Sẵn sàng Cung cấp độ tin cậy của dịch vụ, mọi nơi và mọi lúc
Hiệu suất Cung cấp khả năng đáp ứng, thông lượng và sử dụng trên cơ sở ứng dụng
Khả năng quản lý Cung cấp kiểm soát, giám sát hiệu suất và phát hiện lỗi
Hiệu quả Cung cấp dịch vụ mạng và cơ sở hạ tầng với chi phí vận hành hợp lý và đầu tư vốn thích hợp

Leave a Comment