VinaOnline.net

Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 : Chi tiết và đầy đủ nhất

Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 ít xảy ra thường xuyên như những thao tác khác. Đôi khi rất hữu hiệu khi bạn không nhớ nơi lưu trữ thư mục hay tập tin. Hôm nay, Vinaonline.net cùng bạn khảo sát tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 chi tiết và đầy đủ nhất để ứng dụng vào công việc sử dụng máy tính.

I. Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 : Mở cửa sổ Explores

Có vài cách để mở cửa sổ Explorer, sau đây là hai cách khá đơn giản và dễ nhớ:

1. Mở Explore từ thanh tác vụ

  Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 : Mở từ thanh tác vụ

Mở Explores từ ô Search

Nhấp vào nút “File Explorer” như hình minh họa.

2. Mở Explore từ ô Search

Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 : Mở từ thanh tác vụ

Mở Explores từ ô Search

Gõ “Explorer” hay “File Explorer” vào ô Search trên thanh tác vụ.

Chú ý:

– Cách này dùng khi biểu tượng “File Explorer” không có trên thanh tác vụ.

Gõ “Explorer” hay “File Explorer” vào ô Search trên thanh tác vụ.

Chú ý:

– Cách này dùng khi biểu tượng “File Explorer” không có trên thanh tác vụ.

Khi mở xong, cửa sổ Explore hiện lên.

Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 : Cửa sổ Explorer

Cửa sổ Explorer

II. Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 : Tiến hành tìm kiếm

Sau khi mở cửa sổ Explorer, bạn tiến hành tìm kiếm như sau:

– Gõ tên thư mục hay tập tin cần tìm kiếm vào mục 1.

– Chọn ổ đĩa để tìm kiểm (mục 2).

Chú ý:

– Nếu bạn không chắc thư mục hay tập tin được lưu tại ổ đĩa nào thì cứ lần lượt chọn từng ổ đĩa.

– Nếu có gắn USB vào máy tính thì mục 2 sẽ hiển thị thêm ổ đĩa USB.

III. Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 : Tìm kiếm không nhớ tên thư mục hay tập tin.

Trong trường hợp không nhớ chính xác tên thư mục hay tập tin cần tìm kiếm. Bạn nên tìm kiếm theo ký tự đại diện (tìm kiếm tương đối). Công việc này chỉ thao tác tại vùng Search (mục 1).

– *: Đại diện cho nhóm ký tự.

– ?: Đại diện cho một ký tự.

Chú ý:

– Đối với tập tin thì tên được tách thành hai hai phần riêng biệt: TênlMở rộng.

Ví dụ:

– *.pdf: Tìm những tập tin PDF (tên nào cũng được).

– B*.do*:

+ Tên (B*): Bắt đầu là ký tự “B” hoặc “b”, tiếp theo là một chuỗi ký tự bắt kỳ (Bai, B1, Baitap, Bai tap, baiThuchanh, Bai so 2,..).

+ Mở rộng (do*): Bắt đầu hai ký tự (do), tiếp theo là một chuỗi ký tự (doc, docx,….)

+ Ghép tên và mở rộng: Bai.doc, B1.doc, Baitap.doc, Bai tap.doc, baiThuchanh.doc, Bai so 2.doc, Bai.docx, B1.docx, Baitap.docx, Bai tap.docx, baiThuchanh.docx, Bai so 2.docx,…

Nếu có tìm kiếm có kết quả:

Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 : Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

IV. Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 : Một số tùy chọn nâng cao

Nếu muốn hạn chế kết quả tìm kiếm, bạn có thể thiết lập điều kiện “phụ” như sau:

+ Dung lượng thư mục hay tập tin cần tìm kiếm.

Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 : Tìm kiếm theo dung lượng

+ Ngày tạo thư mục hay tập tin cần tìm kiếm.

Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 : Tìm kiếm theo ngày tạo

Lời kết

Không thể tìm thủ công đối với thư mục hay tập tin trên máy nếu dữ liệu lưu trữ rất lớn. Tìm kiếm thư mục hay tập tin trên Windows 10 là công cụ hữu hiệu giúp bạn hạn chế thời gian và công sức tìm lại dữ liệu. Những tính năng cơ bản của bài viết này có thể áp dụng đối với Windows 7 hay Windows XP. Vinaonline.net chúc bạn tìm được thư mục hay tập tin của mình.