VinaOnline.net

Phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước : Tin cậy và bền vững.

Phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước cung cấp một nền tảng vững chắc để tạo các ứng dụng Access. Thời gian và công sức cho mỗi bước phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu bạn đang xây dựng. Để áp dụng tốt phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước. Vinaonline.net cùng bạn khảo sát từng công đoạn trong phương thức này.

Bước 1: Thiết kế tổng thể — từ khái niệm đến thực tế

Tất cả các nhà phát triển phần mềm đều phải đối mặt với các vấn đề tương tự. Đầu tiên là xác định nhu cầu của người dùng để cách đáp ứng. Điều quan trọng là phải hiểu được các yêu cầu tổng thể của người dùng trước khi đưa vào chi tiết.

Ví dụ:

Người dùng có thể yêu cầu cơ sở dữ liệu để hỗ trợ các công việc sau:

■ Nhập và hiển thị thông tin khách hàng; thông tin bán hàng; chi tiết hóa đơn bán hàng;…

■ Xem thông tin từ tất cả các bảng (bán hàng, khách hàng, chi tiết đơn hàng bán hàng và thanh toán)

■ Yêu cầu tất cả các loại câu hỏi về thông tin trong cơ sở dữ liệu.

■ Tạo báo cáo hóa đơn hàng tháng.

Khi xem xét các công việc này, bạn có thể cần xem xét các công việc khác không được người dùng đề cập.

Chuẩn bị một loạt câu hỏi cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp của khách hàng và cách khách hàng sử dụng dữ liệu của anh ấy.

Ví dụ:

Khi xem xét tự động hóa bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, bạn có thể hỏi những câu hỏi sau:

■ Báo cáo và biểu mẫu nào hiện đang được sử dụng?

■ Bán hàng, khách hàng và các hồ sơ khác hiện đang được lưu trữ như thế nào?

■ Các hóa đơn được xử lý như thế nào?

Khi bạn hỏi những câu hỏi này và những câu hỏi khác, khách hàng có lẽ sẽ nhớ những điều khác về doanh nghiệp mà bạn nên biết.

Bước 2: Thiết kế báo cáo

Điều này có vẻ “lạ” so với trình tự tiếp cận hệ quản lý cơ sở dữ liệu Access nhưng người dùng quan tâm nhiều đến kết quả xuất ra từ cơ sở dữ liệu hơn bất kỳ khía cạnh nào khác.

Báo cáo càng chi tiết càng tốt (kể cả các thông tin thống kê) để xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu người dùng tốt nhất.

Bước 3: Thiết kế dữ liệu

Bước tiếp theo là thống kê tất cả các thông tin cần thiết cho các báo cáo. Lưu ý một số thông tin có thể tồn tại trên nhiều báo cáo. Trong trường hợp này bạn cần kiểm tra lần lượt từng đối tượng dữ liệu.

Phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước : Dữ liệu quan hệ khách hàng

Phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước : Dữ liệu quan hệ khách hàng

Ví dụ:

Thông tin Khách hàng, tiếp theo thông tin Hóa đơn,…

Hai báo cáo này có nhiều thông tin giống nhau, nên báo cáo Hóa đơn (Invoice Report) có thể trích xuất thành dữ liệu bán hàng như sau:

Phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước : Dữ liệu bán hàng

Phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước : Dữ liệu bán hàng

Bước 4: Thiết kế bảng

Bước này khá khó so với các bước trên. Bạn phải xác định trường nào là cần thiết cho các bảng tạo nên các báo cáo. Bạn kiểm tra các trường và các phép tính tạo nên nhiều tài liệu, báo cáo. Tiếp theo, phân loại các trường thuộc về thuộc về các bảng khác nhau trong cơ sở dữ liệu.

Phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước : So sánh dữ liệu

Phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước : So sánh dữ liệu

Công việc tiếp theo của bước này là xác định mối quan hệ giữa các bảng. Xác định khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) cho mỗi bảng.

Phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước : Các bảng với các khóa

Phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước : Các bảng với các khóa

Bước 5: Thiết kế biểu mẫu

Sau khi tạo dữ liệu và thiết lập mối quan hệ bảng, tiến hành thiết kế các biểu mẫu. Khi bạn thiết kế biểu mẫu, cần đặt ba loại đối tượng trên màn hình:

■ Các trường nhập dữ liệu nhãn (label) và hộp văn bản (textbox). Các trường trên biểu mẫu và báo cáo được gọi là các điều khiển.

■ Điều khiển đặc biệt (nút lệnh, hộp văn bản nhiều dòng, nút tùy chọn, hộp danh sách, hộp kiểm, biểu đồ, hình ảnh).

■ Đối tượng đồ họa để tăng cường các biểu mẫu. Các đối tường này gồm màu sắc, đường kẻ, hình chữ nhật và hiệu ứng ba chiều.

Để thiết kế biểu mẫu bắt mắt, bạn nên tham khảo thêm tài liệu “Thiết kế giao diện người dùng”. Tài liệu này sẽ hướng dẫ khá chi tiết về vấn đề này.

Lời kết

Phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước mang tính chất “sơ lược” về quy trình thiết kế và xây dựng ứng dụng Access. Mỗi bước là một lĩnh vực hay một môn học riêng nếu bạn có điều kiện tìm hiểu. Bài viết này giúp bạn mang tính chất “định hướng” có logic khi phát triển một ứng dụng Access. Cuối cùng, Vinaonline.net chúc bạn phát triển ứng dụng Access thành công.