VinaOnline.net

Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : Bài học đầu tiên Access 2016

Tạo cơ sở dữ liệu trong Access là thao tác đầu tiên tiếp cận với phần mềm này. Công việc tiếp theo của phân tích phương thức thiết kế cơ sở dữ liệu là tạo cơ sở dữ liệu. Công đoạn này khá nhẹ nhàng vì chưa đi sâu vào các kỹ thuật của Access. Để tìm hiểu kỹ hơn, VinaOnline.net cùng bạn khảo sát cách tạo cơ sở dữ liệu trong Access nhé.

Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : Giao diện khởi động

Giao diện khởi động

I. Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : Ứng dụng desktop

Từ giao diện khởi động, bạn chọn Blank desktop database (Tạo cơ sở dữ liệu mới (Desktop)), xuất hiện hộp thoại như sau:

   Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : Hộp thoại tạo mới

Hộp thoại tạo mới cơ sở dữ liệu desktop

Bạn chọn đường dẫn và đặt tên cơ sở dữ liệu, sau đó nhấp nút Create để tạo để chấp nhận.

Ngay lập tức sẽ xuất hiện giao diện để bạn tạo mới bảng (table; một đối tượng nền tảng đầu tiên để triển khai ứng dụng trong Access).

Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : Tạo table trong cơ sở dữ liệu

Tạo table trong cơ sở dữ liệu

Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : Table minh họa

Table minh họa

Mình sử dụng table Shippers trong cơ sở dữ liệu mẫu Northwinds để minh họa tạo cơ sở dữ liệu trong Access.

– Dấu hiệu “Chìa khóa” phía trước cột ID là trường này làm khóa chính. Mỗi bảng có một hoặc vài trường làm khóa chính. Sẽ đề cập kỹ hơn trong các bài viết sau.

II. Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : Tạo table

Nhấp vào biểu tượng “cái đĩa” để lưu, ngay lập tức sẽ xuất hiện hộp thoại để bạn đặt tên table mới, mình đặt Shippers cho trùng tên table trong Northwinds chẳng hạn.

Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : hộp thại đặt tên table

Hộp thoại đặt tên table

– Khi đã đặt tên table, nhấp phải vào table “Shippers”, chọn Design View (Hiển thị dạng thiết kế) để bạn nhập tên các trường và chọn thuộc tính (kiểu dữ liệu – Data type) cho các trường đó.

Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : Chọn dạng hiển thị thiết kế table

Chọn dạng hiển thị thiết kế table

Để đỡ mất thời gian, mình minh họa hai trường (field) trong table Shipers, các trường khác tương tự.

– AutoNumber: Là kiểu số (bắt đầu là 1), tự động tăng khi thêm mẫu tin mới.

Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : Kiểu dữ liệu AutoNumber

Kiểu dữ liệu AutoNumber

– Short Text: Là dữ liệu kiểu chuỗi (chiều dài tối đa 255 ký tự).

Chú ý:

+ Từ phiên bản 2013 trở về trước chỉ có kiểu dữ liệu Text. Text được đổi thành Short Text và thêm Long Text trong phiên bản 2016.

+ Sẽ giải thích kỹ hơn trong các bài viết tiếp theo về kiểu dữ liệu.

Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : Kiểu dữ liệu Short text

Kiểu dữ liệu Short Text

III. Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : Tạo khóa chính cho table

Sau khi tạo hết các trường cho table, công việc cuối cùng là tạo khóa chính cho table, thực hiện như sau:

– Chọn một hoặc vài trường làm khóa chính, tiếp theo nhấp biểu tượng “chìa khóa”, ngay lập tức sẽ có biểu tượng chìa khóa bên cạnh một hoặc nhiều cột.

Chú ý:

– Giá trị của một trường hoặc nhiều trường được làm khóa chính không được trùng nhau.

– Thông thường các giá trị này được sắp xếp tăng dần.

Tạo cơ sở dữ liệu trong Access : Tạo khóa chính

Tạo khóa chính cho table

Lời kết

Mặc dù tạo cơ sở dữ liệu trong Access không quá khó nhưng đòi hỏi bạn phải thực hành thường xuyên vì một số phần sau sẽ tổng hợp nhiều kiến thức để tạo nên một ứng dụng Access hoàn chỉnh. Qua bài thực hành đầu tiên này, VinaOnline.net chúc bạn tạo cơ sở dữ liệu trong Access tốt nhất có thể.