VinaOnline.net

Định nghĩa mạng máy tính : Những khái niệm đầu tiên

Định nghĩa mạng máy tính: Mạng máy tính gồm hai hay nhiều máy tính kết nối với nhau. Nhằm chia sẻ tài nguyên như dữ liệu, ứng dụng, máy văn phòng, kết nối internet, hoặc sự kết hợp của các thiết bị này. Hôm nay, VinaOnline.net cùng bạn làm quen với một số khái niệm đầu tiên qua định nghĩa mạng máy tính nhé.

Định nghĩa mạng máy tính : Mô hình đơn mạng đơn giản

Định nghĩa mạng máy tính : Mô hình đơn mạng đơn giản

I. Định nghĩa mạng máy tính : Mạng cục bộ

Mạng máy tính được hạn chế bởi một phạm vi cụ thể như tòa nhà, một hoặc vài văn phòng, khu liên hợp (mức độ nhỏ),.. được gọi là mạng cục bộ (LAN – The Local Area Network).

Trước đây, bạn không thể kết nối một mạng LAN hơn 30 máy (Workstation). Ngày nay công nghệ đã thay đổi, nên quy mô và khoảng cách của mạng LAN cũng được mở rộng. Thông thường người quản trị mạng chia nhỏ thành các nhóm làm việc (Workgroup) đễ dễ quản trị, vận hành,…

Định nghĩa mạng máy tính : Hai nhóm mạng độc lập

Định nghĩa mạng máy tính : Hai nhóm mạng độc lập

– Switch hoặc Hub được gọi chung là thiết bị trung tâm, dùng để kết nối các máy tính thành một mạng máy tính.

– Hai hệ thống mạng này không thể sử dụng chung máy in hoặc chia sẻ dữ liệu (Sharing data) cho nhau. Vì vậy cần một thiết bị nối hai mạng hệ thống này, đó là Router.

Định nghĩa mạng máy tính : Hai nhóm mạng được kết nối với nhau

Định nghĩa mạng máy tính : Hai nhóm mạng được kết nối với nhau

II. Định nghĩa mạng máy tính : Các thành phần thông dụng

Có nhiều thiết bị, thành phần, phương tiện tạo nên hệ thống mạng. VinaOnline.net giới thiệu 3 thành phần thông dụng nhất, đó là: Workstation, Server, Host.

1. Workstation

Là một máy tính khá mạnh, thực thi hơn một bộ xử lý trung tâm (CPU – Central Processing Unit) và nó luôn sẵn sàng cho người sử dụng truy cập vào tài nguyên của nó.

2. Server

Server cũng là một máy tính mạnh, thực thi bởi một hệ điều hành đặc biệt – Hệ điều hành mạng (Network Operating System).

Server được thiết kế tối ưu thực hiện trên mạng vì vậy tốc độ xử lý nhanh hơn workstation rất nhiều.

Khi thiết kế hệ thống mạng, thông thường có phương án dự phòng (backup) và cân bằng (balance load). Vì một server nếu xảy ra sự cố, hệ thống mạng sẽ bị gián đoạn.

Một số dịch vụ mạng mà server đảm nhận:

File: Lưu trữ và phân phối các tập tin.

Mail: Thực hiện hệ thống gửi nhận mail.

Print: Quản lý máy in mạng.

Web: Quản lý các hoạt động dựa trên nền web như dịch vụ HTTP.

Định nghĩa mạng máy tính : Hệ thống mạng gồm các Server và các Workstation

Định nghĩa mạng máy tính : Hệ thống mạng gồm các Server và các Workstation

3. Host

Một host là một nút mạng (có địa chỉ IP) tham gia vào hệ thống mạng.

Ví dụ:

PC, Laptop, Network Printer (có IP), điện thoại,…

III. Định nghĩa mạng máy tính : Mạng diện rộng

Mạng WAN có những đặc điểm sau so với mạng LAN

* Thường cần một hoặc nhiều cổng của router để kết nối.

* Lớn hơn mạng LAN và có thể liên kết đến các vị trí khác nhau.

* Có tốc độ chậm hơn mạng LAN.

* Có thể sử dụng phương tiện truyền dẫn riêng hoặc sử dụng phương tiện công cộng như đường dây điện thoại.

Internet là một kiểu mạng LAN hoặc / và mạng WAN kết nối với những mạng khác. Trong mạng internet, các nút mạng (host) sử dụng địa chỉ phần cứng (hardware addresses) để giao tiếp với các nút mạng khác trong mạng LAN. Tuy nhiên, nó sử dụng địa chỉ logic (IP addresses) để giao tiếp với các nút trong mạng LAN khác (các cổng khác của router).

Router là thiết bị dùng để nối hai nhánh mạng khác nhau. Mỗi kết nối vào router là một mạng, và nó làm cho mạng LAN truy cập được tài nguyên của mạng WAN.

Định nghĩa mạng máy tính : Mạng WAN

Định nghĩa mạng máy tính : Mạng WAN

Lời kết

Một số khái niệm đầu tiên giới thiệu cùng bạn, các bài viết tiếp theo mình sẽ đề cập đến những khía cạnh sâu hơn về mạng máy tính. Chúc bạn lĩnh hội bài viết tốt nhất.