VinaOnline.net

10 khái niệm cần nhớ về Excel từ phiên bản 2007 đến 2016

Bạn tiếp cận Excel bất cứ lý do gì (học lấy chứng chỉ, làm việc,…) thì việc đầu tiên bạn cần phải đạt được là hiểu (và thuộc) một số khái niệm trên Excel. Vinaonline.net giới thiệu bạn một số khái niệm đầu tiên để làm cơ sở tiếp cận kiến thức sâu hơn.

Một số khái niệm (tên gọi) nên nhớ khi làm việc với Excel:

Workbook: Là một tập tin trong Excel, chứa một số thành phần đặc trưng của bảng tính (worksheet).

Title bar (Thanh tiêu đề): Hiển thị tên của workbook mà bạn đã lưu, nếu chưa lưa Excel sẽ gợi ý tên Book1.

Ribbon: Là sự kết hợp giữa thanh thực đơn (Menu bar) và thanh công cụ (Tool bar), hiển thị những nhóm công cụ theo từng chức năng; Tương ứng với với từng mục trong thanh thực đơn sẽ có các nhóm chức năng khác nhau. Tên gọi này chỉ có từ phiên bản Office 2007 trở về sau.

Worksheet: Là một thành phần (đơn vị) thuộc workbook. Mỗi workbook có 255 worksheet.

Formular bar (Thanh công thức): Trong mỗi workbook chỉ có một thanh công thức, thanh công thức này áp dụng cho tất cả các bảng tính. Trong bộ Microsoft Office, Excel là phần mềm duy nhất có thanh này.

Trong mỗi bảng tính

Column (cột): Có 16,384 cột được đặt tên A, B, … Z, AA, AB,… AZ,… XFD.

Row (hàng): Có 1,048,576 hàng được đặt từ 1 đến 1,048,576.

Cell (ô): Là phần giao giữa cột và hàng. Ví dụ: Ô A1, ô B12, ô X200,… Bạn phải chú ý cột trước hàng sau. Con trỏ ô đang tại đặt tại ô nào thì ô đó gọi ô làm việc / hiện hành / hoạt động (active cell).

Vertical Scrollbar (Thanh cuộn đứng): Sử dụng thanh này khi bảng tính gồm nhiều hàng, chúng ta muốn xem phần bị khuất (kéo xuống sẽ xem được bên dưới, kéo lên thì ngược lại).

Horizontal Scrollbar (Thanh cuộn ngang): Tương tự thanh cuộn đứng, khi bảng tính gồm nhiều cột thì chúng ta sử dụng thanh này để xem phần bên trái hay bên phải bảng tính.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Trong mỗi workbook có:

A. 1 worksheet.

B. 10 worksheet.

C. 100 worksheet.

D. 255 worksheet.

2. Địa chỉ ô nào đúng trong các trường hợp sau đây:

A. 7B.

B. B7.

C. !B7.

D. 7B!.

3. Trong Excel, số lượng cột, hàng tương ứng:

A. 256 cột, 65,535 hàng .

B. 65,535 cột,  16,384 hàng .

C. 16,384 cột, 1,048,576 hàng. 

D. 1,048,576 cột, 16,384 hàng.

4. Số lượng ô (cell) trong mỗi worksheet là:

A. 16,384 ô.

B. 1,048,576 ô.

C. 16,384 x 1,048,576 ô

D. 255 ô

5. Thành phần nào chỉ có trong phần mềm Microsoft Excel:

A. Formular bar (thanh công thức).

B. Title bar (thanh tiêu đề).

C. Vertical Scrollbar (thanh cuộn đứng).

D. Horizontal Scrollbar (thanh cuộn ngang).

LỜI KẾT

Excel là phần mềm chuyên xử lý bảng tính, nếu bạn không phải dân IT hoặc không có phần mềm chuyên dụng thì Excel là người bạn đồng hành hỗ trợ công việc của bạn tốt nhất. Một số người còn khai thác Excel để thực hiện những công việc khá phức tạp như: kế toán, tài chính, thống kê,… Excel đều hỗ trợ những công việc này (các hàm chuyên những lĩnh vực vừa nêu, biểu đồ, biểu mẫu in ấn,…).

Bài viết này còn thiếu một số khái niệm chưa được đề cập nhưng nó ít phổ biến trong những kỳ thi và tương đối dễ trong quá trình thực hành vì vậy Vinaonline.net không đề cập nhiều sẽ làm bạn mất tập trung những thành phần quan trọng. Ngoài ra, khi viết bài này cũng như những bài tiếp theo chúng tôi đã lồng những câu hỏi trắc nghiệm để bạn kiểm tra lại những gì đã đọc và vận dụng kiến thức đã đạt được. Cuối cùng Vinaonline.net chúc bạn chuyển tải những kiến thức trong bài viết này thành kiến thức của bạn.