VinaOnline.net

Các thao tác trên Desktop Windows 10 – Từng bước, ngắn gọn, dễ hiểu

Các thao tác trên Desktop Windows 10 giúp cho bạn bố trí, sắp xếp một số tùy chọn trên màn hình nền cho riêng mình. Đối với các phiên bản cũ (Windows XP, Windows 7) thì khá quen thuộc. Tuy nhiên, các thao tác trên Desktop Windows 10 có một số thao tác khác đi. Vì vậy, Vinaonline.net cùng bạn tìm hiểu các thao tác trên Desktop. Nếu cần thiết, bạn tham khảo Tìm hiểu các thành phần trên Windows 10.

Trước hết, thực hiện một trong hai thao tác sau:

Nhấp chuột ngoài màn hình nền \ Chọn Personalize

Hoặc Mở nút Start \ Settings \ Personalize.

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Thuộc tính Personalize của Desktop

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Thuộc tính Personalize của Desktop

Thao tác này áp dụng cho các công việc bên dưới.

I. Các thao tác trên Desktop : Thay đổi ảnh nền

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Thay đổi ảnh nền

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Thay đổi ảnh nền

– Chọn mục Background (1): Các tùy chọn trong mục này có chức năng như sau:

* Background (2):

+ Picture: Hiển thị ảnh nền.

+ Solid color: Hiển thị màu nền.

+ Slideshows: Thay đổi ảnh nền theo thời gian (tính bằng phút: 1, 10, 30, 60,…).

* Browse (3): Chọn ảnh làm ảnh nền (bạn tự chọn riêng, không phải trong thư viện của Windows 10).

* Choose a fit (4): Nếu hình ảnh không lớn đầy màn hình thì mục này có tác dụng:

+ Fill: Co giãn hình ảnh theo chiều cao.

+ Fit: Co giãn hình ảnh theo chiều rộng.

+ Stretch: Co giãn hình ảnh theo chiều cao và chiều rộng.

+ Center: Giữ nguyên hình ảnh, đặt tại tâm màn hình.

+ Tile: Nhân bản hình ảnh (thành nhiều hình) để lắp đầy màn hình.

+ Span: Khi có nhiều màn hình kết nối với máy tính, thuộc tính này sẽ co giản (kéo dài) qua các màn hình.

II. Các thao tác trên Desktop : Thay đổi màu cửa sổ, hộp thoại, thanh tác vụ

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Thay đổi màu 1

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Thay đổi màu 1

– Chọn mục Colors (1):

* Automatically… (2): Tự động thay đổi màu phù hợp với hình (hoặc màu) được chọn cho Desktop.

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Thay đổi màu 2

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Thay đổi màu 2

* Transparency effects (3):

+ On: Một số vùng của cửa sổ / hộp thoại pha với màu được chọn.

+ Off: Ngược với On.

* Show accent color … (4):  Chọn thành phần nào sẽ có hiệu lực đối với thành phần đó: Start, taskbar, and action center; Title bars.

* Choose your default (5):

+ Light: Phối màu.

+ Dark: Chỉ cho màu đen.

III. Các thao tác trên Desktop : Khóa màn hình máy tính

Khi bạn ngưng làm việc trên máy tính bao nhiêu “phút” thì Windows 10 sẽ hiển thị chế độ log in (đăng nhập). Nếu không đăng nhập đúng tên người dùng và mật khẩu thì không thể sử dụng được máy tính.

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Khóa màn hình 1

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Khóa màn hình 1

* Chọn mục Lock screen (1):

– Background (2):

+ Picture: Chọn ảnh hiển thị khi khóa màn hình (không cần giống ảnh nền).

+ Slideshow: Chọn nhiều ảnh để thay đổi khi khóa màn hình (bạn phải chọn thư mục ảnh bằng cách nhấn nút Browse).

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Khóa màn hình 2

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Khóa màn hình 2

* Show lock screen… (3)

+ On: Hiển thị ảnh khi đăng nhập.

+ Off: Không hiển thị ảnh khi đăng nhập.

* Screen saver setings (4): Chọn một mẫu Screen saver (kèm theo thời gian chờ thực hiện Screen saver).

Chú ý:

Nếu bạn muốn khóa màn hình ngay lập tức, nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Delete, chọn Lock.

IV. Các thao tác trên Desktop : Hiển thị các biểu tượng chuẩn

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Các mẫu màn hình nền

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Các mẫu màn hình nền

Sau khi cài đặt Windows, trên màn hình chỉ hiển thị biểu tượng Recycle Bin (thùng rác).

Nếu muốn hiển thị thêm bạn thực hiện:

– Chọn mục Themes (mẫu màn hình nền) (1).

– Chọn Desktop icon settings (2)

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Các biểu tượng chuẩn

Các thao tác trên Desktop Windows 10 : Các biểu tượng chuẩn

Xuất hiện hộp thoại tiếp theo (3), chọn mục các mục cần thiết và nhấn OK để kết thúc.

Lời kết

Windows 10 bố trí các thành phần không giống với Windows XP hoặc Windows 7. Vì vậy, bạn chưa sử dụng Windows 8 mà chuyển trực tiếp lên Windows 10 thì hơi khó sử dụng. Bài viết này giúp bạn làm quen với một số thao tác cơ bản nhất của Windows 10, từ đó có thể tiếp cận với các phần khác sâu hơn. Chúc bạn làm chủ được Windows 10.