VinaOnline.net

Mạng máy tính là gì? Hãy nêu các lợi ích của mạng máy tính.

1. Mạng máy tính là gì?

Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó. Thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống. Cho phép người dùng trao đổi thông tin, chia sẻ tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, máy in, máy fax,…

Mạng máy tính : Các kiểu kết nối mạng đơn giản

Mạng máy tính : Các kiểu kết nối mạng đơn giản

2. Hãy nêu các lợi ích của mạng máy tính.

Việc kết nối các máy tính thành mạng cần phải có những chi phí nhất định. Nhưng lợi ích mà mạng đem lại lớn hơn nhiều so với những chi phí phải bỏ ra. Nói tới mạng máy tính là nói tới sự chia sẻ (dùng chung) các tài nguyên máy tính trên mạng.

Bạn có thể tóm tắt như sau:

Mạng máy tính có nhiều ích lợi, 4 ích lợi thường gặp là: Dùng chung dữ liệu, dùng chung các thiết bị phần cứng, dùng chung các phần mềm, và chia sẻ thông tin.

– Dùng chung dữ liệu

Việc dùng chung này có thể thực hiện bằng cách sao chép dữ liệu từ máy này sang máy khác mà không cần các ổ đĩa di động như thiết bị nhớ flash, CD-ROM,… cũng có thể lưu dữ liệu tập trung ở máy chủ, từ đó người dùng trên mạng có thể truy cập đến khi cần thiết.

– Dùng chung các thiết bị phần cứng

Mạng máy tính : Mô hình dùng chung thiết bị phần cứng

Chia sẻ máy in, bộ nhớ, các ổ đĩa và nhiều thiết bị khác để người dùng trên mạng có thể dùng chung. Ví dụ, trong hình minh họa về mạng LAN của một văn phòng thì máy in tuy chỉ được nối với một máy tính, song những máy tính khác trên mạng vẫn có thể in bằng máy in đó.

 – Dùng chung các phần mềm

Có nhiều phần mềm chỉ cần cài đặt lên một máy tính để dùng chung cho toàn mạng thay vì phải cài đặt chúng lên tất cả các máy tính. Ngoài ra, việc dùng chung phần mềm giúp tiết kiệm đáng kể, bởi chi phí mua phần mềm dùng chung chia cho số người sử dụng nhỏ hơn nhiều so với việc mua phần mềm cài đặt riêng lẻ cho từng máy.

– Trao đổi thông tin

Cũng có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính thông qua thư điện tử hoặc phần mềm trò chuyện trực tuyến (chat).