VinaOnline.net

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Chi tiết các công đoạn cài đặt và vận hành

Sử dụng máy ảo VirtualBox nhằm hướng dẫn bạn cài đặt một máy ảo trên máy tính và sử dụng nó như một máy thật (có thể cài đặt phần mềm, cấu hình mạng, cài đặt dịch vụ,…). Để biết được sử dụng máy ảo VirtualBox hiệu quả thế nào, VinaOnline.net cùng bạn bắt đầu nhé.

I. Sử dụng máy ảo VirtualBox : Tải tập tin cài đặt VirtualBox

Vào trang https://www.virtualbox.org, bạn chọn phiên bản Windows hosts.

II. Sử dụng máy ảo VirtualBox : Cài đặt máy ảo

Bạn kích hoạt tập tin VirtualBox, quá trình cài đặt diễn ra vài bước (cứ giữ mặc định các tùy chọn).

Sau khi cài đặt thành công, giao diện của máy ảo như sau:   Sử dụng máy ảo VirtualBox : Giao diện máy ảo

    Sử dụng máy ảo VirtualBox : Giao diện máy ảo

III. Sử dụng máy ảo VirtualBox : Cài đặt Windows 7 trên máy ảo

1. Lựa chọn hệ điều hành

Từ giao diện máy ảo, nhấp nút New hoặc chọn menu Machine \ New.

– Bạn đặt tên cho máy ảo tại ô Name.

– Chọn kiểu hệ điều hành (Type).

– Chọn phiên bản (Version 32bit hoặc 64 bit).

Chú ý:

1. Nếu cài đặt máy ảo phiên bản cũ sẽ không hỗ trợ các hệ điều hành mới (Windows 10, Windows Server 2016,…).

2. Nếu cài đặt hệ điều một hệ điều hành không có trong danh mục, bạn chọn Others.

Ví dụ:

Others Linux, Other Windows,…

3. Một số laptop Disable tính năng ảo hóa, nên không thể cài đặt được phiên bản 64 bit. Bạn phải Enable tính năng này trong BIOS.

4. Mình khuyên bạn nên cài hệ điều hành phiên bản 32 bit trên máy ảo vì tốn RAM ít howh phiển bản 64 bit. Trong bài này minh họa Windows 7 64 bit thôi.

Ví dụ: Cài đặt phiên bản Windows 7, mặc định:

– 32 bit là 1024 MB RAM.

– 64 bit là 2048 MB RAM.

Sử dụng máy ảo VirtualBox :  Lựa chọn hệ điều hành

Sử dụng máy ảo VirtualBox :  Lựa chọn hệ điều hành

2. Đặt các thông số cho hệ điều hành

Nếu ít cài phần mềm, dịch vụ trên hệ điều máy ảo thì nên giữ các thông số mặc định.

– Thông số cho bộ nhớ RAM máy ảo.

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Chọn thông số RAM

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Chọn thông số RAM

– Thông số cho đĩa cứng máy ảo, mặc định chọn mục Create a virtual hard disk now (32 GB là mặc định cho Windows 7 64 bit, những hệ điều hành khác có thể tăng giảm).

Chú ý:

– Nếu bạn chọn mục Use an existing virtual hard disk file, sẽ Add tập tin máy ảo (đã cài đặt) vào phần mềm VirtualBox. Sử dụng trực tiếp vì tập tin (máy ảo) này đã được cài đặt rồi.

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Chọn thông số đĩa cứng

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Chọn thông số đĩa cứng

– Chọn kiểu tập tin chứa máy ảo, hai bước cứ giữ mặc định.

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Kiểu tập tin chứa máy ảo

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Kiểu tập tin chứa máy ảo

– Tăng giảm dung lượng đĩa cứng cho máy ảo (trong trường hợp cài mới).

– Chọn thư mục chứa máy ảo (nhấp nút Folder) hoặc giữ mặc định sẽ lưu trong Document.

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Thay đổi dung lượng đĩa cứng và đường dẫn máy ảo

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Thay đổi dung lượng đĩa cứng và đường dẫn máy ảo

Chú ý:

– Đối với hệ điều hành mã nguồn mở cũng thực hiện tương tự

Sau khi đặt hoặc chọn các thông số, giao diện máy ảo sẽ như thế này.

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Giao diện máy ảo khi chọn các thông số

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Giao diện máy ảo khi chọn các thông số

3. Cài đặt hệ điều hành

1. Chọn máy ảo cần cài đặt (nếu có nhiều máy ảo trong danh mục).

2. Tiếp theo chọn Setting hoặc Machine \ Setting xuất hiện hộp thoại.

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Chuẩn bị chọn đĩa hoặc tập tin cài đặt

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Chuẩn bị chọn đĩa hoặc tập tin cài đặt

3. Chọn mục Storage \ Empty (trong mục Storage Devices)

4. Nhấp biểu tượng “Đĩa CD” tại mục Optical Drive, chọn đĩa CD/DVD hoặc tập tin .ISO.

Chú ý:

– Tại bước này hoặc bước cài đặt, bạn phải chọn phiên bản (CD/DVD hoặc tập tin ISO) giống với bước Lựa chọn hệ điều hành.

5. Chọn tập tin xong, mục Empty sẽ như thế này.

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Chọn đĩa hoặc tập tin cài đặt xong

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Chọn đĩa hoặc tập tin cài đặt xong

6. Nhấp OK sẽ trở lại Giao diện máy ảo khi chọn các thông số.

7. Nhấp nút Start trong giao diện máy ảo để tiến hành cài đặt Windows 7.

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Cài đặt hệ điều hành

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Cài đặt hệ điều hành

Tại bước này, bạn phải chọn những kiến trúc x64 (64 bit) giống với ban đầu.

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Chọn phiên bản và kiến trúc hệ điều hành

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Chọn phiên bản và kiến trúc hệ điều hành

Tiếp tục cài đặt (giống máy thật) cho đến khi hoàn thành.

Khi cài đặt thành công, máy ảo hoạt động giống máy thật. Thậm chí bạn có thể truy cập internet trong máy ảo.

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Minh họa sử dụng Windows 7 trên máy ảo

Sử dụng máy ảo VirtualBox : Minh họa sử dụng Windows 7 trên máy ảo

Lời kết

Sử dụng máy ảo VirtualBox rất hữu ích cho bạn cài đặt, thử nghiệm hệ điều hành mà không ảnh hưởng đến máy thật. Hiện tại có vài phần mềm hỗ trợ máy ảo, nhưng VirtualBox là lựa chọn tốt nhất vì ít tốn RAM trên máy thật (chủ yếu tốn RAM cho những máy ảo mà thôi). Sử dụng máy ảo VirtualBox còn một số tùy chọn cần khai thác, VinaOnline.net sẽ tiếp tục giới thiệu cùng bạn.