VinaOnline.net

Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Ứng dụng hiệu quả

Khai thác tính năng máy ảo VirtualBox là tiếp theo bài viết Sử dụng máy ảo VirtualBox. Để sử dụng hiệu quả phần mềm VirtualBox, VinaOnline.net cùng bạn tìm hiểu và khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox qua một số hình ảnh minh họa.

I. Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Mở tắt máy ảo

1. Mở máy ảo

Chọn máy ảo, tiếp theo chọn nút Start trên thanh công cụ của VirtualBox.

2. Tắt máy ảo

– Shut down giống máy thật, hoặc

– Nhấp nút X (Close) góc trên phải của VirtualBox, xuất hiện hộp thoại:

* Save the machine state : Lưu trạng thái máy ảo (thoát máy ảo nhưng không tắt, khi mở lại hệ điều hành và các ứng dụng vẫn hoạt động như trước khi lưu trạng thái).

Cách này nhanh hơn tắt máy hoặc Power off, không ảnh hưởng gì tới máy ảo hay máy thật.

* Power off the machine: Ép tắt máy ảo (tự động đóng các cửa sổ và shut down hệ điều hành).         Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Hộp thoại lưu trạng thái hoặc tắt máy ảo

Hộp thoại lưu trạng thái hoặc tắt máy ảo

Chú ý:

– Có một số trường hợp bạn phải Power off the machine mới thực hiện được.

Ví dụ:

Thay đổi thông số phần cứng trên máy ảo.

II. Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Cài đặt Insert Guest …

Cài đặt Insert Guest Additions CD image sẽ giúp cho màn hình máy ảo lớn gần toàn bộ màn hình máy tính thật nhưng vẫn giữ menu của máy ảo VirtualBox. Ngoài ra, việc cài đặt này sẽ giúp bạn chia sẻ (share) một thư mục nào đó trên máy thật thành ổ đĩa “giả” trên máy ảo để việc sao chép dữ liệu dễ dàng.

Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Menu cài đặt Insert Guest Additions CD image

Menu cài đặt Insert Guest Additions CD image

Để cài đặt thì máy ảo (Windows 7 chẳng hạn) phải được khởi động, tiếp theo:

– Vào menu Devices, chọn Insert Guest Additions CD image. Ngay lập tức trong Computer máy ảo xuất hiện một ổ đĩa CD như minh họa.

Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Cửa sổ minh họa Insert Guest thành công

Cửa sổ minh họa Insert Guest thành công

– Bạn nhấp đúp (Double Click) vào ổ đĩa này sẽ hiển thị các thư mục, tập tin trong ổ đĩa này:

Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Tìm tập tin cài đặt

Tìm tập tin cài đặt

Bạn chọn tập tin cài đặt tương ứng với phiên bản của máy ảo (do mình cài đặt Windows 7 64 bit nên chọn VBoxWindowsAdditions-amd64).

Chú ý:

Một vài trường hợp (phiên bản máy ảo 32 bit), bạn Insert Guest Addtions CD image thì phần mềm tự động cài đặt.

Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Bắt đầu cài đặt

Bắt đầu cài đặt

Trong quá trình cài đặt, xuất hiện hộp thoại:

Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Cài đặt các tính năng bổ sung

Cài đặt các tính năng bổ sung

Bạn chọn mục Always trust software… và nhấn nút Install. Khi cài đặt xong, khởi động máy lại là xong quá trình cài đặt.

Chú ý:

– Hầu hết các phiên bản Windows (từ XP đến Windows 10, và một số Windows Server) đều phóng to màn hình sau khi cài đặt tính năng này.

– Riêng hệ điều hành mã nguồn mở, chỉ hỗ trợ một số mà thôi.

III. Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Chia sẻ dữ liệu với máy thật

Chú ý:

– Phải cài đặt Insert Guest Addtions CD image mới thực hiện được mục này.

– Bạn không cần quan tâm đến dạng card mạng của máy ảo (loại nào cũng thực hiện được công việc này)

Công việc này phải thực hiện trên hai máy (máy thật, máy ảo). Nếu muốn chia sẻ nhiều máy ảo cùng một thư mục trên máy thật thì chỉ thực hiện một lần cho máy thật mà thôi.

Máy thật:

Bạn share (tốt nhất Full đối với everyone) một thư mục nào đó. Trong bài minh họa, mình sử dụng thư mục E:\DATA

 Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Chia sẻ thư mục trên máy thật

Chia sẻ thư mục trên máy thật

Máy ảo:

Vào menu Devices, chọn Shared Folders

 Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Menu nhận thư mục được chia sẻ

Menu nhận thư mục được chia sẻ

Xuất hiện hộp thoại tiếp theo. Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Nhận thư mục chia sẻ (rỗng)

Nhận thư mục chia sẻ (rỗng)

Nhấp nút Add new shared folder (bên phải), sẽ xuất hiện hộp thoại tiếp theo.

Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Chọn thư mục và các thuộc tính

Chọn thư mục và các thuộc tính

Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Nhận thư mục chia sẻ (sau khi chọn thư mục)

Nhận thư mục chia sẻ (sau khi chọn thư mục)

Khởi động máy, bạn sẽ được kết quả như thế này.

Khai thác các tính năng máy ảo VirtualBox : Đã ánh xạ thư mục DATA trên máy thật thành ổ đĩa E

Đã ánh xạ thư mục DATA trên máy thật thành ổ đĩa E

Lời kết

Qua bài viết Khai thác tính năng máy ảo VirtualBox, vần còn nhiều tính năng khá hữu ích. VinaOnline.net sẽ giới thiệu với bạn phần còn lại trong thời gian sớm nhất. Chúc bạn khai thác tốt VirtualBox vào công việc học tập và nghiên cứu.