VinaOnline.net

Tùy biến nâng cao trong Start menu Windows 10

Tùy biến nâng cao trong Start menu Windows 10 là tiếp theo Tùy biến Start menu. Khai thác thêm một số tính năng hữu ích trong Start menu. Bài viết này thao tác trực tiếp trên giao diện Start menu, thay đổi một số hình dạng biểu tượng của ứng dụng.

I. Tùy biến nâng cao trong Start menu Windows 10 : Thêm biểu tượng ứng dụng vị trí Tiles

Tùy biến nâng cao trong Start menu Windows 10 : Minh họa thêm biểu tượng

1. Thêm biểu tượng ứng dụng

Nhấp phải biểu tượng ứng dụng \ Pin to Start. Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng ứng dụng tại vị trí 1 (Tiles).

 Tùy biến nâng cao trong Start menu Windows 10 : Thêm biểu tượng ứng dụng vào Start

Tùy biến nâng cao trong Start menu Windows 10 : Thêm biểu tượng ứng dụng vào Start

Chú ý:

– Mặc nhiên biểu tượng ứng dụng sẽ tham gia vào nhóm mới và tự đặt tên nhóm “Name group”. Bạn có thể đổi tên này (sẽ đề cập sau).

– Nếu muốn tham gia vào nhóm có sẵn, bạn nhấn và giữ chuột kéo đến nhóm mong muốn.

2. Gỡ bỏ biểu tượng khỏi Start menu (Tiles)

Nhấp vào biểu tượng muốn gỡ bỏ, chọn Unpin from Start.

Chú ý:

Chỉ gỡ bỏ khỏi Start, không gỡ bỏ ứng dụng khỏi máy tính.

3. Đổi tên nhóm

Một số nhóm phần mềm Windows tự đặt sẵn. Muốn đổi tên nhóm (chính bạn tạo ra), thực hiện như sau:

Rà chuột vào phía trên các biểu tượng, xuất hiện vùng văn bản và tên nhóm. Gõ tên nhóm mới và nhấn enter.

4. Thay đổi kích thước biểu tượng

Tùy biến nâng cao trong Start menu Windows 10 : Thay đổi kích thước biểu tượng

Tùy biến nâng cao trong Start menu Windows 10 : Thay đổi kích thước biểu tượng

Để thay đổi kích thước biểu tượng trong Start menu (Tiles):

Nhấp phải vào biểu tượng muốn thay đổi, chọn Resize, chọn kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Chú ý:

Biểu tượng bạn thêm vào Tiles, Windows chỉ hỗ trợ: Small và Medium.

II. Tùy biến nâng cao trong Start menu Windows 10 : Một số thao tác khác

1. Co giãn Start menu

Bạn muốn co / giãn Start menu, thực hiện như sau:

– Rà chuột biên trên hoặc biên phải hoặc góc trên phải. Nhấn và giữ chuột kéo lên (giãn), kéo xuống (co lại).

Chú ý:

– Khi đạt mức độ lớn nhất, vẫn chưa cao và rộng toàn màn hình.

– Khi kéo biên phải, chỉ có tác dụng đối với Tiles mà thôi.

2. Hiển thị danh mục ứng dụng

Khi mục 4 hoặc 5 trong hình xuất hiện:

– Expand: Nhấn vào mục này sẽ hiển thị đầy đủ các ứng dụng.

– Collapse: Ẩn một số ứng dụng.

Lời kết