VinaOnline.net

Sử dụng Simpo PDF Merge & Split : Cắt ghép tập tin PDF hiệu quả, tin cậy nhất 2018

Sử dụng Simpo PDF Merge & Split là cắt bỏ một số trang không cần thiết trong một tập tin PDF hoặc ghép nhiều tập tin PDF thành một tập tin mới. Sử dụng Simpo PDF Merge & Split đơn giản, nhưng hiệu quả, cải thiện việc in ấn, lưu trữ tập tin PDF rất nhiều.

CÁC TIỆN ÍCH KHÁC:

I. Sử dụng Simpo PDF Merge & Split : Cài đặt phần mềm

Trước tiên, bạn tải phần mềm này PDF Merge & Split và cài đặt vào máy.

Quá trình cài đặt diễn ra chỉ vài bước như sau:

Bước 1: Giải nén tập tin vừa tải về.

Bước 2: Chạy tập tin Simpo.PDF.Merge.and.Split.2.2.3.0_Soft98.iR.exe trong thư mục vừa giải nén. Quá trình diễn ra 6 công đoạn:

Sử-dụng-Simpo-PDF-Merge-&-Split-Cài-đặt-phần-mềm

Sử dụng Simpo PDF Merge & Split : Các công đoạn cài đặt phần mềm

– Chọn mục Launch Application, tiếp theo nhấn nút Finish. Phần mềm yêu cầu nhập key.

Bước 3: Sao chép một trong các key từ tập tin SN.txt và dán vào ô textbox Registration code. Tiếp theo nhấn nút Register để hoàn thành cài đặt phần mềm.

Sử dụng Simpo PDF Merge & Split Nhập key phần mềm

Sử dụng Simpo PDF Merge & Split Nhập key phần mềm

Sử dụng Simpo PDF Merge & Split Thông báo nhập key thành công

Sử dụng Simpo PDF Merge & Split Thông báo nhập key thành công

II. Sử dụng Simpo PDF Merge & Split : Cắt ghép tập tin PDF.

1. Cắt tập tin PDF

Cắt tập tin PDF là bỏ một số trang để được tập tin PDF nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Sử dụng Simpo PDF Merge & Split cắt tập tin PDF

Sử dụng Simpo PDF Merge & Split cắt tập tin PDF

Tìm hiểu các mục trong hộp thoại sử dụng Simpo PDF Merge & Center cắt tập tin PDF.

* Select File:

– File name: Chọn đường dẫn và tên tập tin PDF cần cắt.

– Page count: Số trang tập tin PDF.

* Select Split Method:

– Select by every: Cắt tập tin thành “… Page(s)”.

Gõ số 1 vào ô textbox sẽ cho ra mỗi tập tin mới thành 1 trang. Ví dụ tập tin có 200 trang sẽ xuất ra 200 tập tin. Số 5, 10,… tương tự như thế. Ít người thực hiện mục này.

– Extract page(s), the range can be the style,…

Bạn gõ vào đây trang nào thì tập tin mới sẽ CHỨA trang đó.

Quy luật:

– Dấu – là liên tục (1-10 sẽ lấy từ trang 1, 2, 3,… đến 10);

– Dấu , là rời rạc (1,10 sẽ lấy trang 1, trang 10).

– Remove page(s), the range can be the style,…

Ngược với mục trên (Extract…), bạn gõ vào đây trang nào thì tập tin mới sẽ BỎ trang đó.

* Output:

– Output Folder: Chứa đường dẫn của tập tin mới. Bạn có thể chọn Desktop hoặc thư mục nào khác để dễ xem kết quả.

Sử dụng Simpo PDF Merge & Split cắt tập tin PDF mẫu

Sử dụng Simpo PDF Merge & Split cắt tập tin PDF mẫu

2. Ghép tập tin PDF

Ghép tập tin PDF khá đơn giản hơn cắt tập tin PDF, bạn chỉ chọn nhiều tập tin (ít nhất 2 tập tin) để ghép.

Tìm hiểu một số nút trong hộp thoại:

Add: Thêm tập tin cần ghép, có thể thêm một lúc nhiều tập tin.

Remove: Bỏ tập tin đã thêm vào danh sách.

Clear: Xóa hết những tập tin đã thêm

Up: Di chuyển lên trên.

Down: Di chuyển xuống dưới.

Nút Up, Down có ảnh hưởng đến thứ tự nội dung của tập tin mới vì vậy cần sắp xếp cho phù hợp với yêu cầu.

 Sử dụng Simpo PDF Merge & Split ghép tập tin PDF mẫu

Lời kết

Sử dụng Simpo PDF Merge & Split không cần bạn có nhiều kiến thức về công nghệ thông tin. Tìm kiếm và sử dụng những phần mềm phục vụ công việc hay học tập là nhu cầu cần thiết của người sử dụng máy tính. Vinaonline.net chia sẻ bạn một tiện ích nhỏ này và hy vọng đáp ứng được nhu cầu sử dụng tập tin PDF của bạn.