VinaOnline.net

Thao tác nâng cao trên thanh tác vụ Windows 10 : Chi tiết và đầy đủ nhất

Thao tác nâng cao trên thanh tác vụ Windows 10 là phần tiếp theo Các thao tác trên thanh tác vụ Windows 10 : Chi tiết và đầy đủ nhất cho người sử dụng. Tiếp tục tìm hiểu những thuộc tính của thanh tác vụ và cuối cùng là gắn một số biểu tượng (của phần mềm, tiện ích) lên thanh tác vụ.

Thao tác nâng cao trên thanh tác vụ Windows 10 : Các thuộc tính

Thao tác nâng cao trên thanh tác vụ Windows 10 : Các thuộc tính

I. Các thuộc tính trên thanh tác vụ

1. Taskbar location on screen

Vị trí hiển thị taskbar trên màn hình:

+ Bottom: Dưới đáy màn hình (mặc định).

+ Top: Trên đỉnh màn hình.

+ Left: Bên trái màn hình.

+ Right: Bên phải màn hình.

2. Combine taskbar buttons

Hiển thị cửa sổ trên thanh tác vụ với các tùy chọn

+ Always, hide labels: Chỉ hiển thị biểu tượng của cửa sổ ứng dụng; không hiển thị tên cửa sổ ứng dụng.

+ When taskbar is full: Hiển thị biểu tượng và tên cửa sổ ứng dụng. Nếu một ứng dụng mở nhiều cưa sổ, thì các cửa sổ này xếp chồng lên nhau thành một cửa sổ duy nhất.

+ Never: Hiển thị biểu tượng và tên cửa sổ ứng dụng. Nếu một ứng dụng mở nhiều cửa sổ, thì các cửa sổ này thu nhỏ và cuối cùng là nút cuộn để xem những cửa sổ bị khuất.

3. Notification area

Hiển thị hoặc ẩn những biểu tượng tại khu vực thông báo

+ Select which icons appear on the taskbar:

Cho phép những ứng dụng trong danh sách (như hình bên dưới) hiển thị (On) hoặc không (Off)

Thao tác nâng cao trên thanh tác vụ Windows 10 : Khu vực thông báo 1

Thao tác nâng cao trên thanh tác vụ Windows 10 : Khu vực thông báo 1

+ Turn system icons on or off:

Cho phép những biểu tượng của hệ thống hiển thị hoặc không trên thanh tác vụ.

Thao tác nâng cao trên thanh tác vụ Windows 10 : Khu vực thông báo 2

Thao tác nâng cao trên thanh tác vụ Windows 10 : Khu vực thông báo 2

II. Các thao tác cần thiết

1. Biểu tượng Task View

Mô tả: Biểu tượng này có dạng hình chữ nhật hoặc màn hình máy tính, đặt kế Ô Search trong thanh tác vụ.

Công dụng: Hiển thị các cửa sổ trên màn hình nền khi có nhiều cửa sổ thu nhỏ trên thanh tác vụ.

2. Gắn các biểu tượng trên thanh tác vụ

Những chương trình, ứng dụng nào thường xuyên sử dụng bạn nên gắn trên thanh tác vụ vì các lý do:

– Cho trống không gian màn hình nền hoặc danh sách các ứng dụng trong menu Start.

– Mở nhanh (chỉ cần nhấp chuột ngay các biểu tượng chương trình, ứng dụng đã được gắn trên thanh tác vụ).

Cách thực hiện:

Nhấp phải vào biểu tượng chương trình hoặc ứng dụng, chọn More, chọn Pin to taskbar (hình minh họa).

Thao tác nâng cao trên thanh tác vụ Windows 10 : Gắn biểu tượng lên thanh tác vụ

Thao tác nâng cao trên thanh tác vụ Windows 10 : Gắn biểu tượng lên thanh tác vụ

Cách gỡ bỏ:

Nhấp phải vào biểu tượng trên thanh tác vụ, chọn Unpin from taskbar.

Lời kết

Kết thúc bài Các thao tác nâng cao trên thanh tác vụ Windows 10 đã giới thiệu cho bạn khá chi tiết và đầy đủ về thanh tác vụ. Trong quá trình sử dụng máy tính, có những thuộc tính rất ít sử dụng. Mình vẫn giới thiệu để lúc cần thiết bạn có thể tham khảo và thực hành trên thanh tác vụ.