VinaOnline.net

Kiến trúc mạng máy tính : Ngang hàng hay khách chủ

Kiến trúc mạng máy tính là gì? Câu trả lời không đơn giản chỉ nhìn vào mô hình hay xem video mà ảnh hưởng trực tiếp đến hệ điều hành mạng và khả năng quản trị, thiết kế hệ thống mạng. Có hai mô hình đáp ứng kiến trúc mạng máy tính, đó là: mạng ngang hàng (peer – to peer) và mạng khách chủ (client – server).

I. Kiến trúc mạng máy tính: Ngang hàng

Kiến trúc mạng  máy tính : Ngang hàng

Kiến trúc mạng  máy tính : Ngang hàng

Mạng ngang hàng là tất cả những máy tính tham gia vào mạng đều có chức năng như nhau. Dữ liệu và quyền hạn truy cập vào mạng đều thực hiện cục bộ trên mỗi máy.

1. Lợi ích của mạng ngang hàng

– Dễ sử dụng, không cần phải có kiến thức sâu về quản trị mạng.

– Chi phí thấp vì thiết bị và phần mềm cho mô hình mạng ngang hàng tương đối rẻ.

– Mở rộng hoặc giảm bớt số lượng máy tính trong mạng ngang hàng dễ dàng.

2. Bất lợi của mạng ngang hàng

– Khả năng bảo mật kém, không có cơ chế giám sát hoặc phân quyền chuyên nghiệp nên rất dễ bị tấn công.

– Dữ liệu phân tán, mất kiểm soát.

– Không có cơ chế kiếm soát tài nguyên (phần cứng, phần mềm) nên không thể ưu tiên cho một số người dùng nhất định hoặc lãng phí tài nguyên.

II. Kiến trúc mạng máy tính: Khách chủ

Kiến trúc mạng máy tính : Khách chủ

Kiến trúc mạng máy tính : Khách chủ

Mạng khách chủ có một hoặc nhiều máy chủ (Server) kiểm soát hệ thống mạng (các máy còn lại (khách – Client)).

1. Lợi ích của mạng khách chủ

– Bảo mật cao, vì tất cả các hoạt động của máy khách đều  “có thể kiểm soát” nên hạn chế tối đa khả năng tấn công từ bên ngoài.

– Dữ liệu tập trung tại máy chủ, hạn chế phân tán tài nguyên. Có phân quyền cho các máy Client truy cập nhất định.

– Kiểm soát tài nguyên tốt, nếu cần có thể đặt độ ưu tiên cho một số người dùng cụ thể.

– Kiểm soát lưu lượng truy cập internet nếu có kết nối internet,…

2. Bất lợi của mạng khách chủ

– Khó sử dụng đối với máy chủ, người quản trị phải có kiến thức công nghệ thông tin nhất định.

– Chi phí cao vì phải mua Server chuyên dụng và các phần mềm kèm theo.

– Các máy khách phải phụ thuộc quyền hạn của máy chủ, không thể tự do như mạng ngang hàng.

Lời kết

Kiến trúc mạng máy tính chủ yếu tập trung hai mô hình (ngang hàng, khách chủ). Hai mô hình là cốt lõi để phát triển hệ thống mạng. Trong thực tế khi triển khai hệ thống mạng, người quản trị mạng cân nhắc khá kỹ càng trước khi quyến định mô hình nào? Vì mỗi mô hình phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như: Chi phí, nhân lực, vận hành,…