VinaOnline.net

Sử dụng tham số trong lập trình MSWLOGO

 Sử dụng tham số trong lập trình MSWLOGO rất linh hoạt, chương trình cho kết quả phụ thuộc vào tham số bạn cung cấp khi thực thi chương trình.

I. Cấu trúc chương trình có tham số

TO <TÊN CHƯƠNG TRÌNH>  :Tham Số

Các câu lệnh  :Tham Số

       END

II. Thực thi chương trình có tham số

<TÊN CHƯƠNG TRÌNH>  Tham Số

Chú ý:

Trong phần thực thi “Tham số” không có dấu hai chấm (:).

1. Vẽ hình tam giác với độ dài chưa biết trước

 TO TAMGIAC  :DoDai

REPEAT 3 [FORWARD  :DoDai RIGHT 120 ]

        END

Khi thực thi chương trình:

TAMGIAC 100 hoặc TAMGIAC 200

Sử-dụng-tham-số-trong-lập-trình-MSWLOGO-Ví-dụ-1

2. Vẽ hình có n (n≥3) cạnh đều, độ dài 200

Giải thích yêu cầu:

Nếu n=3, bạn vẽ tam giác đều.

Nếu n=4, bạn vẽ hình vuông.

Nếu n=5, bạn vẽ hình ngũ giác.

Nếu n=6, bạn vẽ hình lục giác.

TO HINH  :Canh

REPEAT :Canh [FORWARD 200 RIGHT 360/:Canh ]

       END

Giải thích tham số trong chương trình

Chương trình này thật ra là vẽ hình tam giác hoặc hình vuông,… bình thường nhưng dạng tổng quát mà thôi.

Bạn xem lại chương trình vẽ hình tam giác (không tham số):

TO TAMGIAC

REPEAT 3 [FORWARD 200 RIGHT 120 ]

        END

3: Là ba cạnh của tam giác.

– 120: Là hướng xoay (phải) của rùa 120 độ. Xay được 3 lần thì hết vòng tròn (360 độ).

Vậy:

– :Canh là 3, vẽ hình tam giác, có góc xoay 360/3 = 120 độ.

– :Canh là 4, vẽ hình vuông, có góc xoay 360/4 = 90 độ.

– :Canh là 5, vẽ hình ngũ giác, có góc xoay 360/5 = 72 độ.

– :Canh là 6, vẽ hình lục giác, có góc xoay 360/6 = 60 độ.

Đúng mọi trường hợp bạn nhé.

Khi thực thi chương trình:

HINH 3 hoặc HINH 4 hoặc HINH 5

 Sử-dụng-tham-số-trong-lập-trình-MSWLOGO-Ví-dụ-2

Lời kết:

Muốn có kết quả thay đổi khi thực thi chương trình, bạn phải Sử dụng tham số trong lập trình MSWLOGO. Tham số này không khó, nhưng bạn phải áp dụng phù hợp thì chương trình của bạn sẽ rất tối ưu. Chúc bạn học tốt.

Leave a Comment