VinaOnline.net

Lenh REPEATE trong MSWLOGO

Sử dụng lệnh REPEAT trong MSWLOGO

Sử dụng lệnh REPEAT trong MSWLOGO khá quan trọng, có thể tự động thực hiện một hay nhiều câu lệnh nhiều lần do bạn đặt ra. Rút ngắn chương trình rất nhiều. Mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng lệnh REPEAT trong MSWLOGO chi tiết từng bước nhé.

Các bài viết nên tham khảo:

Lập trình MSWLOGO

Lập trình MSWLOGO2

Áp dụng lập trình MSWLOGO

I. Cú pháp lệnh REPEAT

REPEAT số [câu lệnh]

Ví dụ:

a. REPEAT 4 [FORWARD 50] // Vẽ đường thẳng (đứng) 200 pixel (vẽ 50, lặp lại 4 lần).

b. REPEAT 4 [FORWARD 200 RIGHT 90] // Vẽ hình vuông

Thực hiện 8 lệnh: 4 lệnh FORWARD 200, 4 lệnh RIGHT 90

c. REPEAT 5 [FORWARD 200 RIGHT 144] // Vẽ hình ngôi sao, 10 lệnh

d. REPEAT 6 [FORWARD 100 RIGHT 60] // Vẽ hình lục giác, 12 lệnh

e. …. // Vẽ hình ngũ giác (5 cạnh đều), dành cho bạn

   

II. Ví dụ áp dụng

Sử dụng lệnh REPEAT, vẽ các hình sau:

1. Hình tam giác

REPEAT 3 [FORWARD 200 RIGHT 120]

2. Vẽ hình chữ nhật

Chiều dài 200 và chiều rộng 100

REPEAT 2 [FORWARD 100 RIGHT 90 FORWARD 200 RIGHT 90]

Chú ý:

Bạn phân tích và sửa các câu lệnh theo cách khác để được hình chữ nhật như đã vẽ (hướng rùa sẽ khác đi sau khi vẽ theo cách khác).

3. Vẽ hình tròn

Cách 1: REPEAT 360 [FORWARD 2 LEFT 1]

Cách 2: REPEAT 360 [FORWARD 2 RIGHT 1]

Lời kết:

Lệnh REPEAT trong MSWLOGO ứng dụng rất nhiều để vẽ các hình phức tạp. Bạn nên thực hành lệnh kỹ để áp dụng vào bài học sau (viết chương trình MSWLOGO). Chúc bạn học tốt.

Leave a Comment