VinaOnline.net

Sử dụng Free Pascal : Chi tiết, đầy đủ tính năng soạn thảo chương trình.

Sử dụng Free Pascal để kiểm chứng kết quả thực hiện chương trình. Nếu không thực hành bạn không có kỹ năng kiểm tra và xử lý lỗi. Vì vậy,  Vinaonline.net hướng dẫn bạn sử dụng Free Pascal chi tiết và đầy đủ.

I. SỬ DỤNG FREE PASCAL : CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Trước hết bạn tải phần mềm và cài đặt vào máy tính.

B1: Vào trang web chính thức của Free Pascal.

B2: Kéo xuống mục Source, nhấp Download sites để tải về máy tính.

B3: Tìm tập tin vừa tải về máy tính: Thông thường được đặt trong mục \Download\Program hoặc bạn xem thuộc tính của phần mềm download IDM

B4: Mở tập tin vừa tải về (fpc-3.0.4.i386-win32.exe – phiên bản mới nhất lúc này).

Sử dụng Free Pascal : Tập tin cài đặt chương trình

Sử dụng Free Pascal : Tập tin cài đặt chương trình

Kích hoạt và tiến hành cài đặt; gợi ý đường dẫn cài đặt C:\FPC\3.0.4, bạn có thể đổi tùy ý.

Nhấp Next vài lần (mặc định chọn Full Installation) là cài đặt xong Free Pascal.

Sử dụng Free Pascal : Hộp thoại cài đặt

Sử dụng Free Pascal : Hộp thoại cài đặt

II. SỬ DỤNG FREE PASCAL : TẠO MỚI, LƯU VÀ MỞ TẬP TIN

1. Tạo mới

Sử dụng Free Pascal : Biểu tượng

Sử dụng Free Pascal : Biểu tượng

Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng Free Pascal trên màn hình nền. Để sử dụng Free Pascal, bạn mở bằng cách nhấp hai lần liên tiếp vào biểu tượng này, sẽ xuất hiện cửa sổ Free Pascal.

Sử dụng Free Pascal : Cửa sổ khởi động

Sử dụng Free Pascal : Cửa sổ khởi động

Để soạn thảo (viết chương trình), bạn nhấp vào Menu File, chọn New sẽ xuất hiện cửa sổ soạn thảo.

Sử dụng Free Pascal : Menu tạo mới chương trình

Sử dụng Free Pascal : Menu tạo mới chương trình

Đến đây bạn gõ chương trình Free Pascal hoàn chỉnh để thực nghiệm.

Sử dụng Free Pascal : Cửa sổ soạn thảo chương trình

Sử dụng Free Pascal : Cửa sổ soạn thảo chương trình

Chú ý:

Bạn nên tạm tắt phần mềm gõ dấu tiếng Việt trong quá trình gõ chương trình, có thể tham khảo bài viết này.

2. Lưu tập tin

Đây là công việc quan trọng để bạn lưu trữ chương trình vào máy tính, nếu bạn không thực hiện thì khi biên dịch chương trình cùng bắt buộc bạn lưu.

Chú ý: Khi bạn chưa lưu chương trình Free Pascal hiển thị tên gợi ý là noname01.pas, noname02.pas,…

Sử dụng Free Pascal : Menu lưu chương trình

Sử dụng Free Pascal : Menu lưu chương trình

Để lưu chương trình Free Pascal, Nhấp vào Menu File, Chọn Save sẽ xuất hiện hộp thoại để bạn đặt tên chương trình.

Sử dụng Free Pascal : Hộp thoại chọn thư mục và đặt tên chương trình

Sử dụng Free Pascal : Hộp thoại chọn thư mục và đặt tên chương trình

Bạn có thể đặt như gợi ý (tên và nơi lưu trữ), sau đó nhấp vào nút OK.

Sử dụng Free Pascal : Cửa sổ thể hiện đường dẫn và tên tập tin chương trình

Sử dụng Free Pascal : Cửa sổ thể hiện đường dẫn và tên tập tin chương trình

Khi thực hiện xong, Free Pascal đổi tên nomane01.pas thành D:\PASCAL\CT_1.pas, bạn lưu thành công.

Để lưu chương trình Free Pascal, Nhấp vào Menu File, Chọn Save sẽ xuất hiện hộp thoại để bạn đặt tên chương trình.

Chú ý:

– Nếu chương trình dài bạn nên lưu thường xuyên, không nên đợi hoàn thành chương trình mới lưu sẽ rất nguy hiểm (cúp điện, treo máy,…) chương trình của bạn sẽ mất hết.

– Sau khi lưu, muốn lưu lại với tên khác hoặc thư mục khác, vào Menu File, Chọn Save As.

3. Mở tập tin

Thao tác giống như Lưu, những bạn nhấp vào Menu File, Chọn Open.

III. SỬ DỤNG FREE PASCAL : THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH

Đây là phần chính trong nội dung bài viết, dù sao bạn vẫn mong đợi kết quả chương trình của bạn như thế nào! Lần đầu tiên có chứa bao nhiêu lỗi?…

Chú ý quan trọng:

Nên xem lại toàn bộ chương trình ít nhất một lần để phát hiện và tự sửa lỗi trước khi thực thi chương trình.  Vì có nhiêu sai soát (sai chính tả, thiếu chấm phẩy cuối câu lệnh,…).

Sau khi lưu chương trình, bạn thực hiện:

– Đối với menu Compile:

* Chọn Compile: Biên dịch chương trình. Nếu thông báo “Compile successfull”, chương trình không có lỗi và sẵn sàng hiển thị kết quả.

* Chọn Make: Tạo ra tập tin thực thi. Có tên giống tên chương trình và có phần mở rộng exe (Ví dụ: CT_1.exe).

– Đối với menu Run:

* Chọn Run: Free Pascal sẽ hiển thị kết quả chương trình.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Mở hai bài viết: Cấu trúc chương trình PascalSử dụng kiểu dữ liệu và khai báo biến trong chương trình Pascal cho thực thi các chương trình này.

LỜI KẾT

Bạn đã có môi trường thực nghiệm những gì đã học. Từ những chương trình trong hai bài viết đã liệt kê. Sử dụng Free Pascal là bước khởi đầu để bạn lập trình những ngôn ngữ phức tạp hơn. Thực hành thường xuyên bạn sẽ trở thành nhân tố nổi bật trong thế giới lập trình.

Vinaonline.net hy vọng bạn sẽ đạt được mục tiêu trong học tập và lập trình.

Leave a Comment