VinaOnline.net

Quy-trinh-thie-ke-mang-chi-tiet-cua-Cisco

Quy trình thiết kế mạng chi tiết theo chuẩn Cisco

Thiết kế mạng chi tiết là cụ thể vòng đời thiết kế mạng, phân tích các cụm từ Plan, Build, và Manage thành các công đoạn nhỏ hơn. Chúng ta hãy tìm hiểu thiết kế mạng chi tiết qua bài viết này.

Lịch sử vòng đời thiết thiết kế mạng của Cisco gồm 6 giai đoạn: Chuẩn bị (Prepare), Lập kế hoạch (Plan), Thiết kế (Design), Thi công (Implement), Vận hành (Operate), và Tối ưu (Optimize). Các giai đoạn này được gom chung là PPDIOO.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Tiêu chí thiết kế mạng – P1

Tiêu chí thiết kế mạng – P2

Vòng đời thiết kế mạng của Cisco

Vòng đời PPDIOO thể hiện bốn lợi ích chính sau:

  • Làm giảm chi phí về công nghệ, giảm sự thay đổi về cơ sở hạ tầng, tối ưu về yêu cầu nguồn nhân lực.
  • Tăng độ tin cậy của hệ thống mạng.
  • Tăng tốc độ truy cập của các ứng dụng và dịch vụ bằng cách cải thiện tính khả dụng, độ tin cậy, an ninh, khả năng mở rộng và hiệu suất hoạt động của hệ thống mạng.
  • Cải thiện sự linh hoạt  của doanh nghiệp bằng cách thiết lập các yêu cầu nghiệp vụ và chiến lược công nghệ.
Quy-trinh-thiet-ke-mang-chi-tiet-cua-Cisco-6-giai-doan

Chúng ta sẽ khảo sát từng giai đoạn trong vòng đời PPDIOO như sau:

Giai đoạn chuẩn bị (Prepare)

Thiết lập các yêu cầu về tổ chức và kinh doanh, xây dựng một chiến lược mạng và đề xuất một kiến trúc phù hợp với yêu cầu của tổ chức. Thiết lập một chính sách tài chính phù hợp với yêu cầu hệ thống mạng.

Giai đoạn lập kế hoạch (Plan)

Giai đoạn này xác định các yêu cầu về hệ thống mạng dựa trên các mục tiêu, cơ sở vật chất và nhu cầu của người sử dụng. Xác định phạm vi, chi phí và các thông số tài nguyên được thiết lập với yêu cầu kinh doanh ban đầu của một hệ thống mạng; giai đoạn này có thể được điều chỉnh khi thực hiện đến giai đoạn thiết kế.

Giai đoạn thiết kế (Design)

Giai đoạn này được phát triển dựa trên các yêu cầu kỹ thuật và kinh doanh có được từ các giai đoạn trước đó. Đáp ứng tính sẵn sàng cao, độ tin cậy, an ninh, khả năng mở rộng, và hiệu suất hoạt động chấp nhận được. Thiết kế bao gồm sơ đồ mạng và danh sách thiết bị. Kế hoạch dự án được cập nhật với thông tin chi tiết hơn để thực hiện.

Giai đoạn thi công / thực hiện (Implement)

Giai đoạn này được thực hiện độc lập (mới hoàn toàn) hoặc thay thế, bổ sung / gia cố (đối với hệ thống cũ đã tồn tại) hoặc thực hiện song song.

Các sự thay đổi (nếu có) phải được thông báo trong các cuộc họp kiểm soát sự thay đổi.

Mỗi bước thực hiện phải được mô tả, hướng dẫn chi tiết, ước lượng thời gian cụ thể; các bước khôi phục trong trường hợp hệ thống mạng không đáp ứng yêu cầu (thất bại) hoặc bất kỳ thông tin tham khảo nào.

Khi sự thay đổi được thực hiện cũng cần kiểm tra trước khi chuyển qua giai đoạn tiếp theo (giai đoạn vận hành)

Giai đoạn vận hành (Opreate)

Giai đoạn này gồm quản lý và giám sát các thành phần mạng, các dịch mạng, xác định các lỗi. Đây là giai đoạn cuối cùng trong quá trình thiết kế và thi công mạng, trong quá trình vận hành, ngưởi quản trị mạng phải tạo ra các bẩy lỗi hoặc có những công cụ đánh giá, đo lường được các thông số của hệ thống mạng phải đạt được một ngưỡng nhất định.

Giai đoạn tối ưu (Optimize)

Giai đoạn này người quản trị mạng phải tiên đoán hệ thống mạng bằng cách xác định và giải quyết các vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng đến hệ thống mạng. Giai đoạn này có thể tạo ra một thiết kế mạng có thể sửa đổi được nếu có quá nhiều vấn đề về hệ thống mạng phát sinh, để cải thiện các vấn đề về hiệu năng hoặc cải thiện các vấn đề về ứng dụng mạng.

Kết luận

Nếu triển khai hệ thống mạng nhỏ, bạn không cần đầy đủ 6 bước trên. Tuy nhiên, nếu bạn xem quy trình này như một chuẩn (theo Cisco) để triển khai hệ thống mạng thì sẽ hạn chế rủi ro và công sức, thời gian đáng kể. Chúc bạn thiết kế mạng thành công.

Leave a Comment