VinaOnline.net

VinaOnline.net - Lập trình đầu tiên với MSWLOGO

Lập trình đầu tiên với MSWLOGO: Tìm hiểu các thành phần thông dụng

Lập trình đầu tiên với MSWLOGO là giới thiệu giao diện MSWLOGO và giải thích một số thành phần thường sử dụng của phần mềm. Ngoài ra, giúp bạn biết các lệnh cơ bản để lập trình đầu tiên với MSWLOGO.

Có thể tham khảo thêm:

Bài 2: Áp dụng lập trình.

Bài 3: Áp dụng lập trình MSWLOGO2.

Sau khi khởi động phần mềm MSWLOGO, bạn thấy giao diện như hình bên dưới. Chức năng của từng phần như sau:

1 – Thanh menu: Chứa các lệnh quan trọng của phần mềm như Lưu tập tin, in ấn,…

2 – Vùng làm việc, nơi để vẽ logo, hình ảnh,…Còn có tên gọi là Sân chơi.

3 – Biểu tượng, trong phần mềm còn gọi là Rùa (turtle). Dùng để xác định hướng đi với đầu là đỉnh của tam giác. Màu đỏ gọi là đầu rùa, màu xanh gọi là bút rùa.

4 – Tập hợp các lệnh hoặc lỗi mà bạn đã thực hiện tại vùng 5.

5 – Nơi gõ lệnh, mỗi lần chỉ gõ một lệnh.

VinaOnline.net - Lập trình đầu tiên với MSWLOGO : Giao diện ứng dụng

Hình 1: Lập trình đầu tiên với MSWLOGO – Giao diện MSWLOGO

6 – Nút thực hiện lệnh (Execute): Khi bạn gõ lệnh xong (tại vùng 5), tiếp theo nhấp chuột vào nút Execute để thi hành lệnh (hoặc nhấn phím Enter thay cho nhấp chuột vào nút Execute).

7 – Soạn thảo chương trình (Edall): Nếu muốn lưu lại tập hợp các lệnh, bạn nhấp vào nút (Edall) sẽ mở ra cửa sổ để soạn thảo chương trình MSWLOGO.

8 – Tập hợp các nút lệnh:

II. Lập trình đầu tiên với MSWLOGO : Các lệnh cơ bản nhất

– Lệnh trong MSWLOGO là các từ tiếng Anh (chấp nhận chữ in HOA hay chữ in thường).

Một số lệnh cho gõ tắt, bạn có thể viết đầy đủ hoặc viết ký tự đầu và ký tự cuối của một từ.

– Trong bài viết này chủ yếu sử dụng viết tắt IN. Tuy nhiên có một số lệnh là từ ghép thì sử dụng ký tự đầu của mỗi từ IN hoa.

Ví dụ:

– FORWARD, forward, FD, fd đều như nhau.

– HideTurtle, ShowTurtle,…

– Giá trị sau lệnh: Thông thường là một số (nguyên dương), nhưng có một số lệnh chấp nhận nguyên âm.

1. Lệnh vẽ đường thẳng

Trong MSWLOGO có 2 lệnh vẽ đường thẳng:

FORWARD SỐ: Vẽ đường thẳng theo hướng từ bút rùa đến đầu rùa.

Ví dụ:

FORWARD 100 : MSWLOGO sẽ vẽ theo hướng từ bút rùa đến đầu rùa một đoạn thẳng 100 (dấu chấm).

BACK SỐ: Vẽ đường thẳng theo hướng từ đầu rùa đến bút rùa.

Ví dụ:

BACK 100: MSWLOGO sẽ vẽ theo hướng từ đầu rùa đến bút rùa một đoạn thẳng 100 (dấu chấm).

Chú ý: Nếu sử dụng số âm thì lệnh FORWARD và BACK sẽ có hướng vẽ ngược lại.

2. Hướng vẽ

Vẫn sử dụng FORWARD và BACK để vẽ, nhưng bạn xoay hướng rùa theo một góc nào đó. Có hai cách để xoay:

* RIGHT SỐ: Xoay về bên PHẢI một góc “SỐ” độ.

* LEFT SỐ: Xoay về bên TRÁI một góc “SỐ” độ.

Chú ý:

* Quay 360 độ sẽ trở lại như cũ.

* Nếu muốn quay độ được chia đều trên một vòng tròn, bạn sử dụng 360/x. Với x là số phần để chia.

3. Hiện ẩn rùa

* HideTurtle : Ẩn rùa. Khi vẽ xong nên ẩn rùa để dễ quan sát hình vẽ.

* ShowTurtle : Hiện rùa.

III. Lập trình đầu tiên với MSWLOGO : Ứng dụng

Vẽ hình vuông có độ dài là 100 .

VinaOnline.net - Lập trình đầu tiên với MSWLOGO - Ví dụ áp dụng

Hình 2: Lập trình đầu tiên  với MSWLOGO – Ứng dụng

Bạn lần lượt gõ các lệnh như sau:

Rùa đang hướng thẳng đứng

FD 100       Vẽ đường thẳng 100

RT 90          Quay rùa về bên phải

FD 100       Vẽ đường thẳng 100

RT 90          Quay rùa xuống bên dưới

FD 100       Vẽ đường thẳng 100

RT 90          Quay rùa về bên trái

FD 100       Vẽ đường thẳng 100, lúc này được hình vuông.

HideTurtle  Ẩn rùa để dễ nhìn.

VinaOnline.net - Lập trình đầu tiên với MSWLOGO - Kết quả chương trình

Hình 3: Lập trình đầu tiên  với MSWLOGO – Kết quả chương trình

Kết luận

Lập trình đầu tiên với MSWLOGO không quá khó, kể cả đối với học sinh tiểu học. Không riêng lập trình MSWLOGO mà bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, muốn đạt được kết quả tốt thì không ngừng nổ lực và có kế hoạch học tập phù hợp. Bài viết lập trình đầu tiên với MSWLOGO nhằm giới thiệu cho các bạn làm quen một số lệnh và kỹ năng cơ bản nhất. Chúc các bạn học tốt.

Download bài viết dạng PDF

Leave a Comment