VinaOnline.net

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python

Python là gì?

Python được tạo ra bởi Guido van Rossum ở Hà Lan vào năm 1990 và được đặt theo tên của đoàn kịch hài nổi tiếng người Anh Monty Python’s Flying Circus. Van Rossum đã phát triển Python như một sở thích, và Python đã trở thành một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và học viện do cú pháp đơn giản, ngắn gọn và trực quan và thư viện mở rộng của nó.

Python có thể làm gì?

Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng Python để viết mã cho bất kỳ tác vụ lập trình nào. Python hiện được sử dụng trong công cụ tìm kiếm của Google, trong các dự án quan trọng của sứ mệnh tại NASA và trong xử lý giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán New York.

Tại sao lại chọn Python?

– Python hoạt động trên các nền tảng khác nhau (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, v.v.).

– Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP). Dữ liệu trong Python là các đối tượng được tạo từ các lớp. Một lớp cơ bản là một kiểu hoặc một thể loại xác định các đối tượng cùng loại với các thuộc tính và phương thức để thao tác các đối tượng. Lập trình hướng đối tượng là một công cụ mạnh mẽ để phát triển phần mềm tái sử dụng. Lập trình hướng đối tượng trong Python.

– Cộng đồng của Python rất lớn, có khắp nơi trên thế giới vì vậy bạn có thể chia sẻ, nhờ hỗ trợ hoặc tham gia các diễn đàn Python dễ dàng.

– Python đã tồn tại được hơn 20 năm, do đó, rất nhiều mã được viết bằng Python đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ và, là một ngôn ngữ lập trình nguồn mở, rất nhiều điều này đã được phát hành cho những người khác sử dụng.

Ứng dụng của Python

Python được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

– Web và phát triển internet.

– Khoa học và tính toán số.

– Lĩnh vực giáo dục.

– Phát triển giao diện đồ họa.

– Phát triển phần mềm.

– Ứng dụng doanh nghiệp.

Những điều cần biết

Phiên bản Python gần đây nhất là Python 3, mà chúng ta sẽ sử dụng trong hướng dẫn này. Tuy nhiên, Python 2, mặc dù không được cập nhật với bất cứ điều gì khác hơn là cập nhật bảo mật, vẫn còn khá phổ biến.

Trong hướng dẫn này, Python sẽ được viết trong một trình soạn thảo văn bản. Có thể viết Python trong môi trường phát triển tích hợp, chẳng hạn như Thonny, Pycharm, Netbeans hoặc Eclipse, đặc biệt hữu ích khi quản lý các tập tin Python lớn hơn.

Python Cú pháp so với các ngôn ngữ lập trình khác.

Python được thiết kế để dễ đọc và có một số điểm tương đồng với ngôn ngữ tiếng Anh có ảnh hưởng từ toán học.

Python sử dụng các dòng mới để hoàn thành một lệnh, trái ngược với các ngôn ngữ lập trình khác thường sử dụng dấu chấm phẩy hoặc dấu ngoặc đơn.

Python dựa vào thụt lề, sử dụng khoảng trống, để xác định phạm vi; chẳng hạn như phạm vi của các vòng lặp, các hàm và các lớp. Các ngôn ngữ lập trình khác thường sử dụng dấu ngoặc nhọn cho mục đích này.

Leave a Comment