VinaOnline.net

Dữ liệu kiểu tiền tệ và giờ phút : Trong Excel 2007 – 2010 – 2013 – 2016

Dữ liệu kiểu tiền tệ và giờ phút ít xuất hiện hơn so với dữ liệu kiểu số và ngày tháng trong Excel nhưng nó cũng đóng vai trò quan trọng trong bảng tính. Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn định dạng kiểu dữ tiền tệ và giờ phút trong Excel từ phiên bản 2007 đến 2016 đề sử dụng được

I. Dữ liệu kiểu tiền tệ và giờ phút : Kiểu tiền tệ

Tại một ô nào đó trong Excel, bạn muốn hiển thị giá trị 200,000 đ hay 1,000 USD thì sau? Bạn chỉ cần gõ 200000 hay 1000. Dấu phân cách và các ký hiệu tiền tệ do định dạng mà ra, bạn không được gõ tùy tiện vì khi đó Excel sẽ không thực hiện được những phép tính trên các giá trị này. Bạn phải định dạng dữ liệu kiểu tiền tệ (chỉ thực hiện trong Excel mà thôi).

Bước 1: Chọn các ô muốn định dạng (hiển thị kiểu tiền tệ).

Bước 2: Nhấp phải vào các ô vừa chọn, chọn Format Cells.

Dữ liệu kiểu tiền tệ và giờ phút : Kiểu tiền tệ

Dữ liệu kiểu tiền tệ và giờ phút : Kiểu tiền tệ

Bước 3: Chọn thẻ Number (mặc định thẻ này được chọn), tiếp theo bạn chọn mục Currency (đánh dấu số 1) và chọn mục Custom (đánh dấu số 2).

– Phân tích mẫu tiền tệ

– $#,##0.00 (mặc định của Excel) sẽ hiển thị $5,000.00

Dấu phẩy “,” là dấu phân cách hàng ngàn, dấu chấm “.” là dấu phân cách thập phân (nếu có lẻ chỉ chấp nhận hai số lẻ), nếu cần bạn xem lại phần định dạng dấu phân cách trong bài viết này.

– #,##0 “đồng” sẽ hiển thị 5,000 đồng.

– #,##0.00 “đ” sẽ hiển thị 5,000.00 đ.

“VND” #,##0 sẽ hiển thị VND 5,000.

Như vậy bạn biết cần phải gõ mẫu như thế nào vào ô Type.

Chú ý:

Nếu muốn hiển thị tiếng Việt tại ô Type, bạn phải chọn bảng mã Unicode nhé.

II. Dữ liệu kiểu tiền tệ và giờ phút : Kiểu giờ phút

Ít khi trong bảng tính xuất hiện kiểu dữ liệu giờ phút giây, nhưng nếu có thì bạn giải quyết bằng cách nào? Vì vậy Vinaonline.net hướng dẫn bạn cách nhập dữ liệu giờ phút giây trong Excel như sau.

Trong quá trình nhập thì mặc nhiên Excel hiểu dấu hai chấm “:” là phân cách giữa giờ và phút; dấu hai chấm tiếp theo là phân cách giữa phút và giây. Ví dụ: 8:30 (8 giờ 30 phút); 8:30:15 (8 giờ 30 phút 15 giây).

Đôi khi phần giây không hiển thị, nên bạn phải định dạng cho hiển thị phần giây. Cách định dạng giờ phút giây trong Excel như sau:

Bước 1: Chọn khối ô cần định dạng.

Bước 2: Nhấp chuột phải, chọn Format Cells…

Dữ liệu kiểu tiền tệ và giờ phút : Kiểu giờ phút

Dữ liệu kiểu tiền tệ và giờ phút : Kiểu giờ phút

Bước 3: Tại thẻ Number (mặc định Excel hiển thị thẻ này), chọn Time, và chọn tiếp Custom.

Gõ h:mm:ss AM/PM vào ô Type. Chỉ cần mẫu này là đủ rồi.

Giải thích thêm:

h: hour (giờ).

m: minute (phút).

s: second (giây)

AM/PM nếu có sẽ hiển thị theo 5 giờ => 5 AM; 17 giờ => 5 PM.

III. Dữ liệu kiểu chuỗi

1. Giải thích một số kiểu dữ liệu kiểu chuỗi

Bạn đã biết 4 kiểu định dạng, đó là: Định dạng dữ liệu kiểu số và ngày tháng, định dạng kiểu tiền tệ và giờ phút.

“Mặc nhiên 4 mẫu này sẽ được canh phải của ô, nghĩa là bạn tiến hành những phép tính cơ bản trên các kiểu dữ liệu này được.”

Dữ liệu kiểu số thì ngược lại, được canh bên trái ô.

“Mặc nhiên khi nhập dữ liệu được canh bên trái ô đó là dữ liệu kiểu chuỗi. Bạn thực hiện những phép tính hoặc sử dụng các hàm xử lý chuỗi mà thôi.”

Ví dụ:

A B C D E F
23/7/2018 23/7/2018 1,2 1.2 2 USD 2 USD
09/02/2018 09/02/2018 3,6 3.6 20 USD 20 USD
17/07/2018 17/07/2018 1.000 1,000 100 USD 100 USD

– Các cột trên đều có thể tính toán được, nhưng:

* Cột A, C, E sai định dạng vì dữ liệu không được canh phải (BẠN không canh nhé, mặc nhiên Excel hiển thị bên phải).

* Cột B, D, F đúng.

Đôi khi bạn cũng nên khóa những định dạng tính toán được để trở thành định dạng kiểu chuỗi (Text).

Ví dụ:

Tại một ô nào đó, gõ 12/7. Excel tự động chuyển sang “12-Jul“, rất khó chịu khi gặp tình trạng này.

2. Định dạng chuỗi

* Thủ công (thực hiện từng ô)

Trước khi gõ một giá trị nào đó, bạn gõ dấu nháy đơn “ “, tiếp theo gõ bất kỳ kiểu gì thì dữ liệu vừa nhập sẽ được canh trái (kiểu Text).

* Định dạng nhiều ô

Bước 1: Chọn các ô cần định dạng kiểu chuỗi.

Bước 2: Nhấp chuột phải, chọn Format Cells…

Định dạng dữ liệu kiểu chuỗi trong Excel

Định dạng dữ liệu kiểu chuỗi trong Excel

LỜI KẾT

Bạn đã hoàn thành 5 kiểu dữ liệu, đủ để tính thực hiện những bảng tính thông thường. Những bảng tính chuyên nghiệp như kế toán, thống kê,… bạn tìm hiểu thêm các loại định dạng này (Accounting, Fraction,…).

Nếu tìm hiểu từ bài viết thứ nhất đến bài này, thì bạn đã xong phần thao tác, định dạng, tính toán cơ bản. Những bài tiếp theo sẽ đề cập đến sử dụng hàm và kết hợp hàm và tính toán trong Excel.

Leave a Comment