VinaOnline.net

Dinh-dang-so-trong-Excel

Định dạng số trong Excel – Định dạng thường gặp

Định dạng số trong Excel là dạng thường gặp nhất trong bảng tính Excel. Nếu bạn sử dụng liên quan đến số lẻ (thập phân) hoặc phân cách hàng nghìn (ngàn),… thì điều đó càng trở nên quan trọng. Chúng ta hãy tìm hiểu định dạng số trong Excel theo các bước để bảng tính của bạng đáp ứng được yêu cầu.

Bước 1: Nhận dạng yêu cầu định dạng của bảng tính

Nếu có bảng tính đã tồn tại trên giấy, bạn cần xem xét dấu phân cách thập phân (số lẻ, nếu có) là dấu chấm (.) hay dấu phẩy (,).

Bước 2: Nhận dạng số trong khối ô

Bạn gõ thử một số lẻ vào Excel, xem giống yêu cầu chưa. Nếu chưa giống thì tiến hành định dạng tại Bước 3.

Bước 3: Tiến hành định dạng số (quan trọng)

Thực hiện trong MS Windows.

Mở Control Panel \ Mở mục Region (Đối với Windows 10, hoặc Regional and Language / Windows 7 hoặc XP) sẽ xuất hiện hộp thoại Region

Dinh-dang-so-trong-Excel-Hop-thoai-Region

Tiếp theo nhấp nút Additional settings…, xuất hiện hộp thoại Customize Format

Dinh-dang-so-trong-Excel-Hop-thoai-Customize-Format

Chọn thẻ Numbers, sau đó quan tâm các mục sau:

* Decimal symbol (dấu phân cách thập phân): Chấm (.) hoặc Phẩy (,)

* Digit grouping symbol (dấu phân cách hàng nghìn (ngàn)): Phẩy (,) hoặc Chấm (.)

* List separator (dấu phân cách trong công thức): Phẩy (,) hoặc Chấm phẩy (;)

Ví dụ:

Cách 1 (màu đỏ), dữ liệu kiểu số và công thức trong bảng tính như sau:

– 2.5 (hai lẻ năm)

– 1,000 (một nghìn (ngàn))

– SUM(2,3)

Cách 2 (màu xanh), kết quả như sau:

– 2,5 (hai lẻ năm)

– 1.000 (một nghìn (ngàn))

– SUM(2;3)

Mặc định windows (và Excel nói riêng) chọn theo cách 1 (màu đỏ).

Chú ý:

– Bạn PHẢI CHỌN theo cách 1 hoặc cách 2.

– Khi chọn cách 2 thì dấu phân cách trong công thức bị thay đổi theo.

– Những mục khác trong hộp thoại này đừng sửa đổi nếu bạn chưa hiểu về nó.

Bước 4: Các biểu tượng Excel liên quan đến định dạng kiểu số

Sau khi thực hiện các bước định dạng kiểu số đối với Excel, chưa chắc bạn nhập dữ liệu hiển thị đúng như mong muốn. Do đó, bạn cần kết hợp với các biểu tượng trên thanh công cụ của Excel.

1. Chọn khối ô cần hiển thị

+ Cách 1: Bạn có thể sử dụng chuột, kết hợp với các phím mũi tên để chọn khối ô.

+ Cách 2: Nhấp chuột vào tiêu đề cột (A, B, C,…). Nếu muốn chọn nhiều cột thì kết hợp với phím Shift (chọn nhiều cột liên tục) hoặc phím Ctrl (chọn nhiều cột không liên tục).

2. Hiển thị đúng

Dinh-dang-so-trong-Excel-Cac-bieu-tuong-dinh-dang

Comma Style: Thể hiện dấu phân cách hàng nghìn. Nếu chưa chọn (1000 chẳng hạn), chọn (1,000.00 chẳng hạn).

Increase Decimal: Giảm số chữ số thập phân (2.5→ 2.50 chăng hạn).

Decrease Decimal: Tăng số chữ số thập phân (2.500→ 2.50 chăng hạn).

Kết luận

Định dạng số trong Excel là bước rất quan trọng cho những người mới học Excel. Nếu định dạng số trong Excel không đúng, những số đó sẽ không có giá trị (không thể cộng, trừ, nhân, chia,…). Chúc bạn thành công.

Leave a Comment