VinaOnline.net

Dat-hostname-2

Đặt hostname cho CentOS : Giải thích chi tiết và đầy đủ

Đặt hostname cho CentOS là một trong các công việc then chốt trên hệ điều hành Linux nói chung và CentOS nói riêng. Nếu hệ điều hành này làm máy chủ (Server) thì đặt hostname cho CentOS càng quan trọng hơn.

Bạn có thể tham khảo Tìm hiểu lệnh Linux.

Đặt hostname cho CentOS : Quy trình đặt hostname

Quy trình đặt hostname

I. Đặt hostname cho CentOS : Kiểm tra hostname trước thay đổi

Trước khi đặt hostname bạn nên kiểm tra hostname cần đặt có tồn tại chưa. Nếu tồn tại thì dừng công việc đặt hostname. Lệnh kiểm tra hostname:

hostname

Đặt hostname cho CentOS : Minh họa lệnh hostname

Minh họa lệnh hostname

II. Đặt hostname cho CentOS : Đặt hostname

Có nhiều cách đặt hostname (áp dụng cho CentOS 7), bạn có thể sử dụng một trong các lệnh sau:

1. nmtui

Ngay lập tức xuất hiện giao diện như dưới đây:

Đặt hostname cho CentOS : Giao diện NetworkManager TUI

Giao diện NetworkManager TUI

Bạn chọn mục “Set system hostname”, sẽ xuất hiện giao diện tiếp theo:

Đặt hostname cho CentOS : Đặt hostname bằng lệnh nmtui

Đặt hostname bằng lệnh nmtui

Gõ tên hostname vào ô “Hostname”, tiếp theo nhấn OK để kết thúc.

2. nmtui hostname <New hostname>

Ví dụ:

nmtui hostname quantrimang.net

3. vi /etc/hosts

Đặt hostname cho CentOS : Đặt hostname bằng lệnh nmtui

Tập tin hosts ban đầu

Thay localhost bằng quantrimang.net

Các tên miền sau localhost xóa hoặc giữ vẫn không ảnh hưởng.

Đặt hostname cho CentOS : Đặt hostname bằng lệnh nmtui

Tập tin hosts sau khi đặt hostname

4. hostnamectl set-hostname <New hostname>

Ví dụ:

hostnamectl set-hostname quantrimang.net

5. vi /etc/hostname

Gõ tên hostname cần đặt vào tập tin

Lưu và thoát lệnh vi:

– Nhấn phím ESC.

– Gõ : x và gõ phím Enter.

III. Đặt hostname cho CentOS : Khởi động dịch vụ hostname

Sau khi đặt hostname, bạn có thể kiếm tra đúng hostname vừa đặt nhưng hostname này chưa có hiệu lực cho đến khi bạn khởi động dịch vụ hostname.

systemctl restart systemd-hostnamed        hoặc

/etc/init.d/network restart

Chú ý:

Đối với các phiên bản cũ (6.x trở về trước, bạn phải khởi động hệ điều hành CentOS).

V. Đặt hostname cho CentOS : Kiểm tra hostname sau thay đổi

Tại sao phải kiểm tra lần nữa? Có thể vô tình bạn gõ sai tên hostname hoặc có lỗi nào đó trong quá trình đặt hostname. Mọi công việc liên quan đến cầu hình bạn nên kiểm tra thật kỹ càng (từng công đoạn). Có như vậy, bạn mới dễ cô lập lỗi xảy ra tại công đoạn nào, từ đó sẽ dễ sửa lỗi hơn.

Sử dụng lệnh hostname giống mục I.

Đặt hostname cho CentOS : Minh họa lệnh khởi động lại hostname và lệnh kiểm tra

Minh họa lệnh khởi động lại hostname và lệnh kiểm tra

Lời kết

Mục đích chính bài viết này là đặt hostname cho CentOS. Bạn nên thực hiện đúng và đủ quy trình trong bài viết này. Không cần biết nhiều cách, chọn cách nào nhanh, gọn, dễ nhớ mà thôi. Bài viết này test trên CentOS 7, nên một số Distro của Linux có thể sử dụng được một vài lệnh trong bài viết này.

Leave a Comment