VinaOnline.net

Dat-dia-chi-IP-cho-CentOS-tren-VirtualBox

Đặt địa chỉ IP cho CentOS trên VirtualBox

Đặt địa chỉ IP cho CentOS không đơn thuần để thông mạng với các máy tính khác. Trong một số trường hợp máy CentOS phải truy cập được internet (để cài đặt các gói, dịch vụ chẳng hạn). Mình cùng bạn tìm hiểu đặt địa chỉ ip cho CentOS trên VirualBox theo mô hình dưới đây:

Dat-dia chi IP-cho-CentOS

Yêu cầu: Máy CentOS phải gắn hai card mạng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

I. Đặt địa chỉ ip cho CentOS

Yêu cầu:

– Thực hiện trên card mạng thứ nhất (tên trong CentOS enp0s3).

– Máy CentOS (máy ảo) phải kết nối được internet.

1. Ra internet (192.168.1.0/24 hoặc Dynamic IP)

a. IP động (Dynamic IP)

Đây là cách dễ nhất để máy ảo thông mạng internet.

Thực hiện công việc này thỏa hai điểu kiện:

– Điều kiện 1: Chọn kiểu Attached to: NAT

Chon-card-mang-dang-NAT-trong-VirtualBox

– Điều kiện 2: Đặt IP động (Dynamic IP)

Dat-dia chi IP-dong-(Dynamic-IP)

b. IP tĩnh (Static IP)

Mất nhiều thời gian hơn cách đặt IP động.

– Xem thông tin IP máy thật, sử dụng lệnh ipconfig /all từ cửa sổ Command Prompt.

Lenh-ipconfig

– Kết quả thể hiển như dưới đây:

Ket-qua-lenh-ipconfig

– Bạn được bốn thông tin:

  • IPv4 Address,
  • Subnet Mask,
  • Default Gateway,
  • DNS Servers.

– Đường mạng cho CentOS là 192.168.1.0/24 (IP đặt cho máy CentOS PHẢI KHÁC ip 192.168.1.5 và các ip của những thiết bị thật đang hoạt động).

Chú ý:

– Nếu kết quả hiển thị nhiều ip thì xem thông tin ip nào đang hoạt động (ra internet).

– Nếu bạn sử dụng hết IP của Router / Modem, thì sẽ không thực hiện được cách này.

Ví dụ:

          Nhà cung cấp dịch vụ internet cấp cho bạn 5 địa chỉ, từ 192.168.1.5 đến 192.168.1.9. Bạn đã sử dụng 5 thiết bị nên không được sử dụng ip theo cách này.

Có hai điều kiện để đặt IP tĩnh:

– Điều kiện 1: Chọn kiểu Attached to: Bridged Adapter

Chon-card-mang-dang-Bridged-Adapter-trong-VirtualBox

– Điều kiện 2: Đặt IP tĩnh (Static IP)

Dat-dia chi IP-tinh-(Static-IP)

2. Đặt địa chỉ IP cho CentOS giao tiếp với máy ảo khác

Thực hiện trên card mạng thứ hai (tên trong CentOS enp0s8).

– Điều kiện 1: Chọn kiểu Attached to: Internal Network

Chon-card-mang-dang-Internal-Network-trong-VirtualBox

– Điều kiện 2: Đặt IP tĩnh (Static IP)

Thực hiện giống như mục b phần I.

II. Đặt các máy client giao tiếp với CentOS

Tất cả các máy client muốn giao tiếp được với máy CentOS cần thỏa hai điều kiện

– Điều kiện 1: Chọn kiểu Attached to: Internal Network.

– Điều kiện 2: Đặt IP cùng lớp mạng với IP của CentOS (192.168.5.0/25).

Chú ý:

– Nếu bạn thực hiện đúng mà không các máy không kết nối được. Bạn TẮT tường lửa trên các máy sẽ khắc phục được lỗi này.

Lời kết

– Nếu bạn sử dụng một địa chỉ IP cấu hình các dịch vụ mạng và kết nối được với internet, bạn thực hiện mục I.1.b là đủ rồi.

– Nếu muốn khai thác tính năng máy ảo, bạn nên thử nghiệm bài viết này.

Mình đã test dịch vụ DHCPDNS (lấy địa chỉ 192.168.5.10) trên máy CentOS với mô hình này thành công.

Chúc bạn thành công!

Leave a Comment