VinaOnline.net

Cau-hinh-DHCP-tren CentOS 2

Cấu hình DHCP trên CentOS : Chi tiết từng công đoạn

Cấu hình DHCP trên CentOS là hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP trên hệ điều hành CentOS. Ngoài ra, giới thiệu sơ lược cơ sở lý thuyết để bạn có kiến thức tổng quan về dịch này. VinaOnline.net cùng bạn tìm hiểu và cấu hình dịch vụ DHCP trên CentOS.

I. Cấu hình DHCP trên CentOS : Tìm hiểu DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là dịch vụ cấp phát ip động cho các máy client tham gia vào mạng.

Khi một máy tính tham gia vào mạng. Người sử dụng không cần đặt ip (internet protocol) cho máy tính của mình và cũng không quan tâm đến ip mình cần kết nối mạng như thế nào. Việc này do server cung cấp ip (trong một khoảng nào đó) với điều kiện:

– Máy tính phải cấu hình ip động.

– Máy tính phải bật tính năng wifi (nếu sử dụng kết nối mạng không dây).

II. Cấu hình DHCP trên CentOS : Cài đặt dịch vụ DHCP

Bạn phải đảm bảo:

– Đăng nhập với tài khoản root. Có thểm tham khảo Tìm hiểu lệnh Linux.

– Máy tính có kết nối internet để hệ điều hành CentOS download và cài đặt trực tuyến. Nếu không thì bạn phải chuẩn bị cho CentOS đĩa DVD 2 hoặc đĩa DVD every thing (đầy đủ). Tuy nhiên, cách này phiền phức và tốn nhiều thời gian.

Thực hiện lệnh cài đặt:

yum install -y dhcp*

Chú ý:

– Bạn nên sử dụng * (đại diện cho một nhóm ký tự), vì sau dhcp còn nhiều ký tự (x86 hoặc x64, x,y,z,…). Phiên bản dhcp cho CentOS 7.0 khác CentOS 7.1,… Bạn không cần phải nhớ!.

III. Cấu hình DHCP trên CentOS : Cấu hình

Trước khi cấu hình, bạn nên hoàn thành:

Đặt hostname cho CentOS.

Đặt ip cho CentOS.

1. Mở tập tin cấu hình dhcp

vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

Cấu hình DHCP trên CentOS : Nội dung tập tin cấu hình dhcpd.conf

– Bạn xem dòng 2 nội dung tập tin cấu hình dhcpd.conf

/usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.example

Bạn theo đường dẫn này để sao chép tập tin dhcpd.conf.example về vị trí cần cấu hình (đặt đúng đường dẫn, đúng tên: /etc/dhcp/dhcpd.conf)

2. Xử lý sao chép và đổi tên tập tin

– Lưu dự phòng tập tin dhcpd.conf

cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd_backup.conf

– Kiểm tra dấu * trong đường dẫn /usr/share/doc/dhcp* là gì

ls  /usr/share/doc/dhcp*

Xuất hiện các thông tin như hình bên dưới.

Cấu hình DHCP trên CentOS : Kiểm tra thư mục dhcp*

Dấu * chính là -4.2.5, vậy dhcp* chính là dhcp-4.2.5

– Sao chép tập tin dhcpd.conf.example về đúng đường dẫn và đổi đúng tên:

cp  /usr/share/doc/dhcp-4.2.5/dhcpd.conf.example  /etc/dhcp/dhcp.conf

Cấu hình DHCP trên CentOS : Sao chép và đổi tên tập tin dhcp.conf.example thành dhcp.conf

Bạn gõ y (yes) đồng ý chồng lên tập tin cũ (vì bạn đã backup tập tin cũ rồi).

Chú ý:

– Lệnh cp (copy) vừa sao chép, vừa đổi tên.

Bạn đã thực hiện thành công.

3. Chỉnh sửa tập tin cấu hình

Mở lại tập tin cấu hình (sau khi đã hoàn tất mục III.1 và )

vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

Bạn gõ : set nu trong nội dung tập tin sau khi đã mở bằng lệnh vi sẽ có số thứ tự đầu dòng.

Cấu hình DHCP trên CentOS : Nội dung tập tin dhcpd.conf (trước cấu hình)

Bạn điều chỉnh trong phạm vi từ dòng 46 đến 55, ý nghĩa các lệnh như sau:

– 47: subnet: Đường mạng.

– 47: netmask: Mặt nạ mạng.

– 48: range: Miền ip cấp phát.

– 50: option domain-name: Tên hostname.

– 51: option routers: Địa chỉ gateway

– 52: options broadcast-address: Địa chỉ quảng bá.

Sau khi tìm hiểu các tên gọi và điền những thông tin phù hợp, bạn được nội dung tập tin như sau:

Cấu hình DHCP trên CentOS : Nội dung tập tin dhcpd.conf (sau cấu hình)

Lưu và thoát tập tin (:x)

IV. Cấu hình DHCP trên CentOS : Khởi động dịch vụ

Dùng lệnh:

systemctl restart dhcpd

V. Cấu hình DHCP trên CentOS : Kiểm tra hoạt động

Trước khi kiểm tra hoạt động dhcp, bạn nên tắt tường lửa trên CentOS

systemctl stop firewalld

– Từ máy tính khác (XP chẳng hạn)

+ Đặt ip động.

Cấu hình DHCP trên CentOS : Đặt ip động

+ Mở cửa DOS, gõ ipconfig /release để reset ip của máy XP.

+ Tiếp theo gõ ipconfig /renew để xin cấp phát ip mới. Được kết quả như hình bên dưới (đúng với thông tin cấu hình trong tập tin dhcp.conf).

Cấu hình DHCP trên CentOS : Kết quả kiểm tra hoạt động dhcp

Chú ý:

– Khi khởi động máy client (Windows hay distro Linux) hoặc xin cấp phát ip. Tự động nhận được ip từ server (CentOS hoặc distro Linux).

– Nếu có hai hay nhiều nguồn cấp phát ip. Bạn phải tắt những nguồn cấp phát khác vì khi đó sẽ bị đụng (conflict), dhcp của bạn “yếu” hơn có thể không cấp phát được.

Lời kết

Cấu hình DHCP trên CentOS là một phần của quản trị mạng. Đây là một trong những bài viết cấu hình dịch vụ mạng trên CentOS đầu tiên. Mặc dù hơi chi tiết một số công đoạn nhưng bạn cứ tập quen dần để tránh những sai sót đối với cấu hình “phức tạp hơn”. Chúc bạn cấu hình dhcp trên CentOS thành công.

Leave a Comment