VinaOnline.net

Cấu hình đăng nhập tài khoản root trong Ubuntu

Cau-hinh-dang-nhap-tai-khoan-root-trong-Ubuntu

Tài khoản root trong Ubuntu rất quan trọng, là tài khoản có quyền cao nhất trong Ubuntu cũng như những distro linux khác. Nếu không đăng nhập được tài khoản, một số công việc liên quan đến cấu hình hệ thống sẽ không thực hiện được. Mình giới thiệu bạn Cấu hình đăng nhập tài khoản root trong Ubuntu để đăng nhập được hệ thống nhé.

Sau đây là trình tự các bước thực hiện:

I. Tài khoản root trong Ubuntu : Kiểm tra tài khoản

Có thể không cần bước này, vì hệ thống chưa chấp nhận đăng nhập bằng tài khoản root nên bạn mới đọc bài viết này.

Tuy nhiên, bạn cũng nên kiểm tra để chắc chắn công việc thực hiện của bạn không thừa thải, vô ích.

Cau hinh dang-nhap-tai-khoan-root-trong-ubuntu-kiem-tra-truoc

Cách kiểm tra như sau:

– Không thể đăng nhập bằng tài khoản root (chắc chắn rồi bạn nhỉ!). Giao diện đăng nhập như sau:

– Khi đăng nhập bằng tài khoản người sử dụng thành công, sẽ xuất hiện thư mục “tài khoản” tại góc trên phải màn hình nên.

– Có thể thử bằng lệnh whoami, sẽ hiển thị “tài khoản” người sử dụng.

II. Tài khoản root trong Ubuntu : Đặt mật khẩu cho tài khoản root

Bạn có thể bỏ qua công đoạn I, trực tiếp đến công đoạn này cho nhanh.

Đặt mật khẩu cho tài khoản root bằng lệnh:

sudo passwd root

Cau hinh dang-nhap-tai-khoan-root-trong-ubuntu-lenh tao mat khau root

Bạn có thể tham khảo bài viết về lệnh cơ bản

III. Tài khoản root trong Ubuntu : Chuyển sang tài khoản root và cài đặt dịch vụ

– Sau khi đặt mật khẩu tài khoản root thành công, bạn chuyển sang tài khoản root bằng lệnh:

su hoặc su root

Cau hinh dang-nhap-tai-khoan-root-trong-ubuntu-kiem-tra-truoc

– Bạn đang làm việc với tài khoản root (đã chuyển từ tài khoản người sử dụng sang tài khoản root vừa thực hiện). Tiến hành cập nhật hệ thống và cài đặt gói lightdm.

sudo apt-get update

Chú ý:

Trong quá trình sử dụng lệnh sudo apt-get update gặp lỗi E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock – open (11 : Resource temporarily unavailable) hoặc E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/

Nghĩa là thư mục /lock có thuộc tính chỉ đọc, không thể ghi được trong quá trình thực hiện lệnh trên.

Bạn sử dụng lệnh sau để khắc phục lỗi:

chmod -R 777 /var/lib/apt/lists/lock

Khắc phục xong, chạy tiếp lệnh để cài gói lightdm.

sudo apt-get install lightdm

Trong quá trình cài đặt sẽ hiển thị 2 gói cần lựa chọn, bạn chọn gói lightdm.

Chú ý:

– Nếu thực hiện hai lệnh trên gặp lỗi “… /etc/sudoers is world writable”

– Bạn khắc phục bằng các lệnh:

mount –rw –o remount /

chmod 775 –R /etc/sudoers

chmod 775 –R /etc/sudoers.d/

Trở lại thực hiện hai lệnh sudo apt-get update và sudo apt-get install lightdm.

IV. Tài khoản root trong Ubuntu : Cấu hình tập tin lightdm.conf

Khi cài đặt thành công gói lightdm sẽ xuất hiện thêm thư mục và tập tin trong thư mục /etc như sau:

/etc/lightdm/lightdm.conf

Mở tập tin lightdm.conf bằng lệnh:

gedit /etc/lightdm/lightdm.conf

Nhập các dòng lệnh vào tập tin và lưu lại.

[SeatDefaults]

greeter-session=unity-greeter

user-session=ubuntu

greeter-show-manual-login=true

Chú ý:

– Sau khi cài gói lightdm thành công, nếu chưa tồn tài tập tin /etc/lightdm/lightdm.conf, bạn vẫn tạo tập tin này, nhập nội dung và lưu lại.

V. Tài khoản root trong Ubuntu : Khởi động máy và kiểm tra đăng nhập

Công đoạn cuối cùng để thấy thành quả, bạn thấy giao diện đăng nhập khác với lúc đầu. Bạn nhập root vào ô Username và mật khẩu tương ứng với tài khoản root. Bạn đã thành công!

Cau hinh dang-nhap-tai-khoan-root-trong-ubuntu-kiem-tra-truoc

Kết luận

Tài khoản root trong Ubuntu cực kỳ quan trọng, nếu bạn muốn tùy chỉnh hệ thống thì phải nhờ đến tài khoản này. Chúc bạn đăng nhập tài khoản root trong Ubuntu thành công!