VinaOnline.net

Các lệnh liên quan màu sắc trong mswlogo

Cac-lenh-lien-quan-den-mau-sac-trong-mswlogo

Màu sắc trong mswlogo khá quan trọng, thể hiện tính thẩm mỹ và óc sáng tạo của hình vẽ. Bạn có thể sử dụng trong lập trình, không cần thực hiện thủ công từ menu của phần mềm mswlogo. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu màu sắc trong mswlogo nhé.

Bài viết liên quan:

I. Danh mục màu

Tất cả màu sắc trong mswlogo được tạo nên từ ba màu chuẩn (Đỏ – Red (R), Xanh lá – Green (G), Xanh dương – Blue (B))    

Mau-sac-trong-mswlogo-danh-muc-mau

Ngoài các màu đã nêu, bạn có thể tạo ra một màu bất kỳ có chỉ số từ 0 đến 255 ([0-255 0-255 0-255]).

Ví dụ:

[25 25 25]             [100 100 100]                 [200 200 200] …

II. Tìm hiểu Số hoặc Color

– Sử dụng màu sắc trong mswlogo thông thường dùng lệnh theo cú pháp:

lệnh [Số | Color ]

Số hoặc Color tùy theo cách sử dụng của bạn.

Số hoặc Color là một số cụ thể hoặc danh mục màu.

Số hoặc Color không chỉ từ 0 đến 15 (16 màu), khoảng 16 triệu màu. Bạn có thể sử dụng số 17, 100, 500, thậm chí 15000000 (15 triệu) đều được.

Ví dụ:

Chọn màu xanh dương cho nét vẽ:

SetPenColor 1   hoặc SetPenColor [0 0 255]

– Lệnh SetPenColor: Lệnh chọn màu cho nét vẽ.

– 1 là màu xanh theo danh mục (Color Index)

– [0 0 255] là màu xanh theo thông số màu [R G B].

III. Màu nền (background)

Màu nền là màu của vùng vẽ

– Lệnh SETSCREENCOLOR Số

Ví dụ:

Chọn màu vàng cho vùng vẽ:

SetScreenColor 6 hoặc SetScreenColor [255 255 0]

IV. Màu nét vẽ (background)

SETPENCOLOR Số

Ví dụ:

Chọn màu tím cho nét vẽ:

SetPenColor 5 hoặc SetPenColor [255 0 255]

Độ lớn (độ dày) nét vẽ

SETPENSIZE [Số Số]

Ví dụ:

SetPenSize [5 5]

– Độ dày nét vẽ từ 0 đến n (mình đã thử n=200 đều chấp nhận, các bạn cứ thử số lớn hơn!?)

V. Tô màu hình vẽ (Fill)

Điều kiện để tô màu hình vẽ:

+ Hình vẽ phải KÍN.

+ Rùa phải trong phạm vi hình vẽ.

Các lệnh tô màu:

SetFloodColor Số

– Fill

Chú ý:

Hai lệnh này phải thực hiện theo trình tự.

Ví dụ:

Vẽ hình vuông với các thông tin:

+ Độ lớn nét vẽ 5.

+ Màu biên (viền): xanh dương (Blue – 1 hoặc [0 0 255]).

+ Màu tô: đỏ (Red – 4 hoặc [255 0 0]).

Bạn chia yêu cầu này thành hai công đoạn:

1. Vẽ hình vuông

Với hai yêu cầu đầu tiên.

   SetPenSize [5 5]             Độ lớn nét vẽ

   SetPenColor 1                Màu biên

   REPEAT 4 [ FORWARD 200 RIGHT 90]             Vẽ hình vuông

Mau-sac-trong-mswlogo-Hinh-vuong

2. Tô màu

Như hình minh họa: Rùa chưa nằm trong hình.

Công đoạn này, chia làm hai bước:

Để rùa nằm trong hình, thực hiện các bước sau:

– RIGHT 45          / Xoay hướng rùa

– PENUP              / Vô hiệu lệnh FORWARD, bạn tham khảo lệnh PENUP bên dưới.

– FORWARD 30   / Di chuyển (không vẽ) rùa vào bên trong hình vuông.

Chú ý:

Thay số 30 (FORWARD 30) thành số khác vẫn được, đảm bảo vẫn trong hình vuông.

Tô màu, thực hiện hai lệnh sau:

SetFloodColor 4

Fill

Mau-sac-trong-mswlogo-Hinh-vuong-to-mau

Các lệnh trong ví dụ được gom thành chương trình như sau

To Vuong

   SetPenSize [5 5]              

   SetPenColor 1                 

   REPEAT 4 [ FORWARD 200 RIGHT 90]

   RIGHT 45             

   PENUP                 

   FORWARD 30

   SetFloodColor 4

   Fill

End

VI. Lệnh PENUP, PENDOWN

PENUP: Rùa di chuyển, nhưng không vẽ

Sau khi thực hiện lệnh này, lệnh FORWARD Số không còn vẽ, chỉ di chuyển rùa đến vị trí mong muốn.

PENDOWN: Tắt lệnh PENUP; Lệnh FORWARD có hiệu lực bình thường.

Ví dụ:

Mau-sac-trong-mswlogo-Hinh-vuong-ho

Vẽ hình vuông hở, độ dài mỗi đoạn 50.

To Vuong_ho

  REPEAT 4 [

          FORWARD 50     / Vẽ đường thẳng và di chuyển rùa

          PENUP                / Vô hiệu lệnh nét vẽ lệnh FORWARD

          FORWARD 50     / Di chuyển rùa

          PENDOWN           / Có hiệu lực lệnh FORWARD

          FORWARD 50     / Vẽ đường thẳng

          RIGHT 90 ]           / Xoay rùa về bên phải 90 độ

End

Kết luận

Màu sắc trong mswlogo giúp bạn có được hình vẽ đẹp, kích thích sự sáng tạo và lôi cuốn người xem. Để có được một hình vẽ đẹp và ấn tượng, bạn phải đầu tư rất nhiều. Một số bài viết sau, mình sẽ lồng màu sắc trong mswlogo kết hợp với lập trình để bạn tham khảo. Chúc bạn thành công.

Sử dụng REPCOUNT trong MSWLOGO

Su-dung-REPCOUNT

Sử dụng REPCOUNT trong MSWLOGO là khai thác tính năng lập trình của MSWLOGO. Nếu kết hợp với lệnh REPEAT thì chương trình của bạn sẽ tối ưu rất nhiều. Chúng ta hãy tìm hiểu cách sử dụng REPCOUNT trong MSWLOGO nhé.

I. Quy cách REPCOUNT

REPEAT Số [Câu lệnh  REPCOUNT * <Độ lớn>]

Giải thích:

REPCOUNT không sử dụng riêng lẻ, mà kết hợp với một lệnh nào đó để hỗ trợ lệnh đó thực hiện.

Ví dụ:

FORWARD REPCOUNT

Qua ví dụ này, bạn có thể vẽ được một dấu chấm (1 pixel). Nếu vẽ lần thứ hai cũng được một dấu chấm mà thôi, tương tự thứ ba,…

<Độ lớn> tính nằng pixel, sẽ cộng dồn với lần vẽ thứ nhất (nếu có sử dụng vòng lặp).

Ví dụ:

FORWARD REPCOUNT *20

Lần thứ nhất vẽ đường thẳng 20 pixel, lần thứ hai vẽ 40 pixel (20+20), lần thứ ba vẽ 60 pixel (40+20),…

[Câu lệnh  REPCOUNT * <Độ lớn>] Có thể sử dụng linh hoạt nhiều câu lệnh trong cặp dấu ngoặc vuông [ ], nhưng câu lệnh nào KẾ TRƯỚC REPCOUNT sẽ có hiệu lực.

Ví dụ:

[FORWARD REPCOUNT*20]

[FORWARD 100 RIGHT REPCOUNT*20]

– REPEAT Số [Câu lệnh  REPCOUNT * <Độ lớn>]: Kết hợp với lệnh lặp REPEAT thì mới phát huy được điểm mạnh của REPCOUNT (tự động thay đổi giá trị).

II. Áp dụng REPCOUNT

Sử dụng REPCOUNT vẽ một số hình theo yêu cầu dưới đây:

1. Vẽ hình vuông xoắn ốc

Yêu cầu: Có 20 đường thẳng (cạnh), cạnh đầu tiên (khởi đầu) là 10 pixels.

REPEAT 20 [FORWARD REPCOUNT*10 RIGHT 90]

Giải thích:

Câu lệnh tổng quát trên được thực hiện lần lượt như sau:

Lần thứ nhất: FORWARD 10 RIGHT 90

Lần thứ hai: FORWARD 20 RIGHT 90

Lần thứ ba: FORWARD 30 RIGHT 90

Lần thứ 20: FORWARD 200 RIGHT 90

Su-dung-REPCOUNT-Vi-du-1

2. Vẽ 5 đường thẳng

Yêu cầu:

Có 5 đường thẳng:

– Đường thẳng thứ hai lệch một góc 30 độ đối với đường thẳng thứ nhất.

– Đường thẳng thứ ba lệch một góc 60 độ đối với đường thẳng thứ hai.

– Đường thẳng thứ tư lệch một góc 90 độ đối với đường thẳng thứ ba.

– Đường thẳng thứ năm lệch một góc 120 độ đối với đường thẳng thứ tư.

REPEAT 5 [FORWARD 100 RIGHT REPCOUNT*30]

 Su-dung-REPCOUNT-Vi-du-2

3. Vẽ hình tam giác

REPEAT 45 [FORWARD REPCOUNT*5 RIGHT 144]

Su-dung-REPCOUNT-Vi-du-3

Kết luận

Sử dụng REPCOUNT trong MSWLOGO tốt sẽ giúp chương trình ngắn gọn, tối ưu. Để tiếp cận với MSWLOGO tốt, bạn phải tìm hiểu từng bước (từng lệnh một). Mình khuyên bạn đừng bao giờ xem những chương trình phức tạp mà chưa hiểu ý nghĩa (công dụng) của từng lệnh, sẽ làm cho bạn rối trí mà thôi. Chúc bạn học tốt.

Sử dụng tham số trong lập trình MSWLOGO

 Sử dụng tham số trong lập trình MSWLOGO rất linh hoạt, chương trình cho kết quả phụ thuộc vào tham số bạn cung cấp khi thực thi chương trình.

I. Cấu trúc chương trình có tham số

TO <TÊN CHƯƠNG TRÌNH>  :Tham Số

Các câu lệnh  :Tham Số

       END

II. Thực thi chương trình có tham số

<TÊN CHƯƠNG TRÌNH>  Tham Số

Chú ý:

Trong phần thực thi “Tham số” không có dấu hai chấm (:).

III. Ví dụ Sử dụng tham số trong lập trình MSWLOGO

1. Vẽ hình tam giác với độ dài chưa biết trước

 TO TAMGIAC  :DoDai

REPEAT 3 [FORWARD  :DoDai RIGHT 120 ]

        END

Khi thực thi chương trình:

TAMGIAC 100 hoặc TAMGIAC 200

Sử-dụng-tham-số-trong-lập-trình-MSWLOGO-Ví-dụ-1

2. Vẽ hình có n (n≥3) cạnh đều, độ dài 200

Giải thích yêu cầu:

Nếu n=3, bạn vẽ tam giác đều.

Nếu n=4, bạn vẽ hình vuông.

Nếu n=5, bạn vẽ hình ngũ giác.

Nếu n=6, bạn vẽ hình lục giác.

TO HINH  :Canh

REPEAT :Canh [FORWARD 200 RIGHT 360/:Canh ]

       END

Giải thích tham số trong chương trình

Chương trình này thật ra là vẽ hình tam giác hoặc hình vuông,… bình thường nhưng dạng tổng quát mà thôi.

Bạn xem lại chương trình vẽ hình tam giác (không tham số):

TO TAMGIAC

REPEAT 3 [FORWARD 200 RIGHT 120 ]

        END

3: Là ba cạnh của tam giác.

– 120: Là hướng xoay (phải) của rùa 120 độ. Xay được 3 lần thì hết vòng tròn (360 độ).

Vậy:

– :Canh là 3, vẽ hình tam giác, có góc xoay 360/3 = 120 độ.

– :Canh là 4, vẽ hình vuông, có góc xoay 360/4 = 90 độ.

– :Canh là 5, vẽ hình ngũ giác, có góc xoay 360/5 = 72 độ.

– :Canh là 6, vẽ hình lục giác, có góc xoay 360/6 = 60 độ.

Đúng mọi trường hợp bạn nhé.

Khi thực thi chương trình:

HINH 3 hoặc HINH 4 hoặc HINH 5

 Sử-dụng-tham-số-trong-lập-trình-MSWLOGO-Ví-dụ-2

Lời kết:

Muốn có kết quả thay đổi khi thực thi chương trình, bạn phải Sử dụng tham số trong lập trình MSWLOGO. Tham số này không khó, nhưng bạn phải áp dụng phù hợp thì chương trình của bạn sẽ rất tối ưu. Chúc bạn học tốt.

Vẽ bông hoa hình vuông bằng lập trình mswlogo

Ve-bong-hoa-hinh-vuong-bang Lap-trinh-mswlogo

Vẽ bông hoa hình vuông bằng lập trình mswlogo là tiếp tục áp dụng kỹ thuật chương trình con để giải quyết bài toán. Qua bài vẽ bông hoa hình vuông giúp bạn phân tích chương trình mswlogo kỹ hơn cho những bài toán phức tạp.

Bài viết liên quan:

I. Phân tích hình ảnh (logo)

Đây là công đoạn khó nhất vì bạn không biết làm thế nào để được hình ảnh như yêu cầu. Lời khuyên dành cho bạn:

– Xác định hình ảnh ban đầu (cốt lõi, hạt nhân, trung tâm,… gì gì cũng được bạn nhé. Nó là ảnh chính tạo nên khối hình ảnh bạn cần đạt được).

– Xây dựng chương trình con để vẽ được hình này. Thông thường công đoạn này rất dễ (nó có thể là hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn,…).

Ve-bong-hoa-hinh-vuong-bang Lap-trinh-mswlogo-minh hoa tung buoc

Qua phân tích hai ý trên và kết hợp với hình 1 và hình 3, bạn thấy hình ban đầu là hình vuông. Chương trình con vẽ hình vuông như sau:

TO VUONG

REPEAT 4 [FORWARD 100 RIGHT 90]

END

II. Đếm số hình ban đầu tạo nên hình ảnh đạt được (bông hoa)

Bạn căn cứ vào hình ảnh đề bài đã cho để đếm số hình ban đầu cần ghép lại. Trong hình trên (bông hoa), bạn dựa vào các đỉnh ngoài cùng để đếm (18 đỉnh như thế).

Đó chính là 18 hình ban đầu tạo nên.

III. Hướng xoay của hình ban đầu

Căn cứ vào số lượng hình ban đầu bạn đếm được. Lấy 360 chia cho số hình (360/18 = 20) (vì xoay hết một vòng tròn được 360 độ).

– Hình 1 minh họa xoay hình vuông thứ hai 20 độ so với hình thứ nhất.

– Hình 2 gồm 6 hình vuông, một hình cố định (ban đầu), 5 hình còn lại xoay 20 độ so với hình trước đó.

Từ các phân tích trên, bạn viết chương trình vẽ bông hoa hình vuông bằng lập trình mswlogo như sau:

TO BONGVUONG

REPEAT 18 [VUONG RIGHT 20]

END

Hình bên dưới minh họa toàn bộ chương trình:

Ve-bong-hoa-hinh-vuong-bang Lap-trinh-mswlogo-minh-hoa-chuong-trinh

Kết luận

Vẽ bông hoa hình vuông bằng lập trình mswlogo củng cố bạn kỹ năng phân tích. Bạn từng bước vẽ được những hình tương đối phức tạp nhưng vẫn sử dụng chương trình đơn giản. Bạn có thể thay thế hình ban đầu bởi một hình tròn, hình chữ nhật trong bài vẽ bông hoa hình vuông để kiểm tra kết quả thế nào. Chúc bạn học tốt!

Hướng dẫn lập trình MSWLOGO vẽ bậc tam cấp

Lap-trinh-MSWLOGO-Ve-bac-tam-cap

Lập trình MSWLOGO vẽ bậc tam cấp là tiếp tục áp dụng kỹ năng lập trình mswlogo để giải quyết bài toán thực tế. Kỹ thuật chính trong lập trình mswlogo vẽ bậc tam cấp là phân tích công việc thành các công việc nhỏ hơn và ghép các công việc này lại theo một trình tự nhất định.

Bài viết liên quan:

  Lap-trinh-MSWLOGO-Ve-bac-tam-cap - san pham

I. Lập trình MSWLOGO vẽ bậc tam cấp: Phân tích tổng quát.

Dựa vào sản phẩm (hình vẽ) cần đạt được, bạn chia hình vẽ này thành các phần nhỏ hơn như sau (các hình bên cạnh).

– 0: Hướng hiện tại của rùa lúc mới khởi động phần mềm MSWLOGO.

– 1: Thực hiện vẽ bên trái của hình.

– 2: Vẽ bên phải của hình, công đoạn này nối tiếp với công đoạn 1.

– 3: Vẽ dưới đáy của hình, nối tiếp công đoạn 2.

Chú ý:

– Công đoạn 1 lại được phân tích chi tiết hơn (sẽ được đề cập tại mục II). Phân tích mục 2 dành cho bạn nhé.

II. Lập trình MSWLOGO vẽ bậc tam cấp: Phân tích chi tiết

1. Phân tích chi tiết công đoạn 1

Công đoạn này được thực hiện từng tự thành 4 bước nhỏ (kể cả hướng của rùa) như sau:

Lap-trinh-MSWLOGO-Ve-bac-tam-cap phan-tich-chi-tiet

– 0: Hướng ban đầu của rùa (giống bước 1 giai đoạn phân tích tổng quát).

– 1: Vẽ bậc thứ nhất

+ Vẽ nét thẳng đứng (FORWARD 50) và quay rùa về bên phải 90 độ (RIGHT 90).

+ Vẽ nét ngang (FORWARD 50) và quay rùa hướng lên (LEFT 90) để tiếp tục vẽ bậc thứ 2.

+ Đoạn mã cho bậc thứ nhất ghép lại như sau:

  FORWARD 50

  RIGHT 90

  FORWARD 50

  LEFT 90

– 2: Vẽ bậc thứ hai thực hiện tương tự, đoạn mã giống như trên:

  FORWARD 50

  RIGHT 90

  FORWARD 50

  LEFT 90

– 3: Vẽ bậc thứ 3

+ Vẽ nét thẳng đứng (FORWARD 50) và quay rùa về bên phải 90 độ (RIGHT 90).

+ Vẽ nét ngang (FORWARD 50) và quay rùa hướng xuống (RIGHT 90) để tiếp tục vẽ bên phải của hình (công đoạn tổng quát).

+ Đoạn mã cho bậc thứ ba như sau:

FORWARD 50

RIGHT 90

FORWARD 50

RIGHT 90

Từ các phân tích trên, nếu đặt đoạn chương trình tên VE_TRAI (vẽ bên trái chẳng hạn), đoạn mã toàn bộ như sau:

TO VE_TRAI

   FORWARD 50

   RIGHT 90

   FORWARD 50

   LEFT 90

   FORWARD 50

   RIGHT 90

   FORWARD 50

   LEFT 90

   FORWARD 50

   RIGHT 90

   FORWARD 50

   RIGHT 90

END

Lap-trinh-MSWLOGO-Ve-bac-tam-cap-phan-tich-toi-uu

– Qua đoạn mã bạn thấy phần màu đỏ và màu xanh giống nhau, màu đen thì khác dòng cuối cùng (RIGHT 90, được in đậm). Đây là hướng rùa của hình Chi tiết 1.

– Nếu thêm một lệnh trước RIGHT 90 được in đậm lệnh LEFT 90 thì ta được hướng rùa của hình Chi tiết 2.

TO VE_TRAI

   …

   …

   FORWARD 50

   RIGHT 90

   FORWARD 50

   LEFT 90

   RIGHT 90

END

– Để hướng rùa giống hình Chi tiết 1, bạn tiếp tục quay rùa về bên phải 90 độ nữa.

TO VE_TRAI

   

   …

   FORWARD 50

   RIGHT 90

   FORWARD 50

   LEFT 90

   RIGHT 180  // hoặc RIGHT 90 RIGHT 90

END

– Như vậy đoạn mã gồm 3 phần giống nhau nên bạn sử dụng lệnh REPEAT để tối ưu.

TO VE_TRAI

REPEAT 3 [FORWARD 50 RIGHT 90 FORWARD 50 LEFT 90]

RIGHT 180

END

2. Phân tích chi tiết công đoạn 2

Phân tích tương tự, đoạn mã:

TO VE_PHAI

REPEAT 2 [FORWARD 50 LEFT 90]

LEFT 180

REPEAT 2 [FORWARD 50 LEFT 90]

LEFT 180

FORWARD 50 RIGHT 90

END

3. Phân tích chi tiết công đoạn 3

TO VE_DAY

REPEAT 5 [FORWARD 50]

END

4. Chương trình chung

TO TAMCAP

VE_TRAI

VE_PHAI

VE_DAY

END

Kết luận

Lập trình MSWLOGO vẽ bậc tam cấp phân tích khá dài. Nếu bạn gặp một bài toán phức tạp, có thể phân tích thành các công đoạn nhỏ hơn để xử lý và kiểm tra tính đúng đắn trước khi ghép với chương trình tổng thể. Chúc bạn học tốt.

Thực hành lập trình MSWLOGO vẽ ngôi nhà

Thực hành lập trình MSWLOGO vẽ ngôi nhà

Thực hành lập trình MSWLOGO vẽ ngôi nhà là áp dụng những gì đã học viết chương trình MSWLOGO. Giúp bạn củng cố kiến thức và mở rộng một số kỹ năng lập trình MSWLOGO.

Thực hành lập trình MSWLOGO vẽ ngôi nhà như minh họa có kích thước mỗi cạnh 200.

Thuc hanh Lap trinh-MSWLOGO-Ngoi-nha

Phân tích yêu cầu:

Để thực hiện công việc này, bạn cần hai công đoạn chính: Vẽ hình tam giác và Vẽ hình vuông. Trình tự thực hiện của hai hình này cũng là một vấn đề, mình vẽ tam giác trước và tiếp theo là hình vuông.

– Vẽ hình tam giác:

Bước 1: Cho rùa nghiêng 30 độ,

Lệnh RIGHT 30.

Bước 2: Vẽ một đường thẳng, và quay rùa 120 độ. Lặp lại 3 lần như thế.

Lệnh REPEAT 3 [FORWARD 200 RIGHT 120]

Khi kết thúc, hướng rùa vẫn quay về phải 30 độ (hình minh họa).

Thuc hanh Lap trinh-MSWLOGO-Mai-nha

– Vẽ hình vuông:

+ Vuông khuyết (chỉ có 3 cạnh)

Bước 1: Nối tiếp với hình tam giác vừa vẽ xong. Tiếp tục quay rùa 150 độ để hướng xuống.

Lệnh RIGHT 150

Bước 2: Vẽ xuống, qua phải, vẽ lên sẽ được như hình minh họa (hình màu đỏ).

Lệnh REPEAT 3 [FORWARD 200 LEFT 90]

Chú ý:

Vẽ qua phải (dùng LEFT 90) vì rùa hướng xuống nên sử dụng ngược với hướng lên.

– Vẽ nhà:

Sau khi có được hai hình tam giác và hình vuông, bạn ghép đoạn chương trình theo trình tự:

TO NHA

  TAMGIAC

  VUONG

END

Thuc hanh Lap trinh-MSWLOGO-Hinh vuong khuyet

Sau khi vẽ xong nhà, hướng rùa như hình đã cho (hình màu đỏ).

Đối với hình màu xanh, vẽ đủ 4 cạnh của hình vuông phân tích tương tự.

Thuc hanh Lap trinh-MSWLOGO-Hinh vuong du

Lời kết:

Qua bài thực hành lập trình MSWLOGO vẽ ngôi nhà, cho bạn thấy rằng lập trình MSWLOGO không khó. Để để đạt được kết quả tốt, đòi hỏi bạn phải thực hành thường xuyên để nhớ các lệnh và cấu trúc chương trình. Chúc bạn học tốt.

Tải bài viết PDF

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc và dễ kiểm soát

Chương trình trong MSWLOGO

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc là sắp xếp các câu lệnh theo một trật tự nhất định. Tuy nhiên một số công việc phức tạp, đòi hỏi bạn phải thực hiện cấu trúc hay hơn, đó là viết chương trình MSWLOGO.

Bài viết chùng chủ đề:

I. Chương trình MSWLOGO là gì?

Là tập hợp các lệnh được sắp theo thứ tự để thực hiện một chuỗi công việc nào đó.

II. Cấu trúc chương trình MSWLOGO

TO <TÊN CHƯƠNG TRÌNH>

Các câu lệnh

END

Sau khi viết chương trình. Để thực thị chương trình, bạn chỉ việc gõ <TÊN CHƯƠNG TRÌNH>. Hoặc <TÊN CHƯƠNG TRÌNH> được xem như một câu lệnh và lồng vào một đoạn chương trình khác.

III. Trình tự thực hiện chương trình MSWLOGO

1. Viết chương trình

Trước hết, bạn nhấp chuột vào nút Edall (hình minh họa).Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc và dễ kiểm soát 1 Xuất hiện cửa sổ bên dưới.

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc và dễ kiểm soát 2

Bạn chèn chuột phía sao “to” để đặt tên chương trình, gõ phím Enter để chữ “end” xuống hàng và viết chương trình.

Chú ý:

Bạn có thể xóa “to”, “end” vào gõ vào chữ in hoa đều được.

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc và dễ kiểm soát 3

VUONG: Là viết tắc của hình vuông, bạn có thể đặt tùy ý nhưng theo quy tắc:

– Không quá dài (đề nghị nhỏ hơn hoặc bằng 8 ký tự).

– Không có khoảng trắng hoặc dấu tiếng Việt.

Sau khi viết chương trình xong, bạn vào menu File, chọn Save and Exit để lưu chương trình.

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc và dễ kiểm soát 4

Chú ý:

– Không cần đặt tên và đường dẫn như những phần mềm khác, MSWLOGO hiểu sẽ tồn tại đoạn chương trình VUONG ma bạn đặt tên.

– Khi thoát phần mềm này, thì chương trình tự động mất.

Tiếp theo, bạn gõ lệnh VUONG trong ô thực hiện lệnh và nhấp nút Execute sẽ được một hình vuông.

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc và dễ kiểm soát 52. Ví dụ áp dụng

Viết chương trình trong MSWLOGO vẽ hình vuông có kích thước 200.

Bạn viết chương trình như sau:

TO VUONG

FORWARD 200 RIGHT 90

FORWARD 200 RIGHT 90

FORWARD 200 RIGHT 90

FORWARD 200

END

Hoặc

TO VUONG

REPEAT 4 [FORWARD 200 RIGHT 90]

END

Lời kết:

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc giúp bạn dễ kiểm soát, sửa lỗi,… nếu chương trình dài. Nếu bạn kết hợp tốt với lệnh Repeat và một số kiến thức được đề cập trong các bài viết tiếp theo, mình tin rằng sẽ viết chương trình MSWLOGO khá tốt. Chúc bạn thành công.

Sử dụng lệnh REPEAT trong MSWLOGO

Lenh REPEATE trong MSWLOGO

Sử dụng lệnh REPEAT trong MSWLOGO khá quan trọng, có thể tự động thực hiện một hay nhiều câu lệnh nhiều lần do bạn đặt ra. Rút ngắn chương trình rất nhiều. Mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng lệnh REPEAT trong MSWLOGO chi tiết từng bước nhé.

Các bài viết nên tham khảo:

Lập trình MSWLOGO

Lập trình MSWLOGO2

Áp dụng lập trình MSWLOGO

I. Cú pháp lệnh REPEAT

REPEAT số [câu lệnh]

Ví dụ:

a. REPEAT 4 [FORWARD 50] // Vẽ đường thẳng (đứng) 200 pixel (vẽ 50, lặp lại 4 lần).

b. REPEAT 4 [FORWARD 200 RIGHT 90] // Vẽ hình vuông

Thực hiện 8 lệnh: 4 lệnh FORWARD 200, 4 lệnh RIGHT 90

c. REPEAT 5 [FORWARD 200 RIGHT 144] // Vẽ hình ngôi sao, 10 lệnh

d. REPEAT 6 [FORWARD 100 RIGHT 60] // Vẽ hình lục giác, 12 lệnh

e. …. // Vẽ hình ngũ giác (5 cạnh đều), dành cho bạn

   

II. Ví dụ áp dụng

Sử dụng lệnh REPEAT, vẽ các hình sau:

1. Hình tam giác

REPEAT 3 [FORWARD 200 RIGHT 120]

2. Vẽ hình chữ nhật

Chiều dài 200 và chiều rộng 100

REPEAT 2 [FORWARD 100 RIGHT 90 FORWARD 200 RIGHT 90]

Chú ý:

Bạn phân tích và sửa các câu lệnh theo cách khác để được hình chữ nhật như đã vẽ (hướng rùa sẽ khác đi sau khi vẽ theo cách khác).

3. Vẽ hình tròn

Cách 1: REPEAT 360 [FORWARD 2 LEFT 1]

Cách 2: REPEAT 360 [FORWARD 2 RIGHT 1]

Lời kết:

Lệnh REPEAT trong MSWLOGO ứng dụng rất nhiều để vẽ các hình phức tạp. Bạn nên thực hành lệnh kỹ để áp dụng vào bài học sau (viết chương trình MSWLOGO). Chúc bạn học tốt.

Áp dụng lập trình MSWLOGO 2 : Sử dụng các lệnh cơ bản

Áp dụng lập trình MSWLOGO2

Áp dụng lập trình MSWLOGO 2 tiếp tục sử dụng các lệnh đã biết để ứng dụng trong lập trình. Ngoài ra, áp dụng lập trình MSWLOGO 2 còn giới thiệu thêm một số lệnh để hỗ trợ các bài thực hành tiếp theo.

Có thể tham khảo thêm:

Bài 1: Lập trình đầu tiên.

Bài 2: Áp dụng lập trình.

I. Áp dụng lập trình MSWLOGO 2: Chọn nét vẽ và màu sắc

1. Chọn nét vẽ

 Áp dụng lập trình MSLOGO2: Menu Set và hộp thoại Pen Size

Hình 1: Áp dụng lập trình MSWLOGO 2: Menu Set và hộp thoại Pen Size

Mặc định nét vẽ rất mỏng (màu đen) thuộc mức thứ nhất trong các nét vẽ (hình minh họa). Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh độ lớn (độ dày) nét vẽ cho phù hợp như sau:

Vào menu Set \ PenSize, xuất hiện hộp thoại Pen Size và chọn nét vẽ cho phù hợp, sau đó nhấn nút OK.

2. Chọn màu sắc

Chọn màu cho nét vẽ cũng giống như chọn độ lớn nét vẽ, bạn thực hiện như sau:

Vào menu Set \ PenColor , xuất hiện hộp thoại Pen Colore và chọn màu vẽ cho phù hợp, sau đó nhấn nút OK.

Áp dụng lập trình MSLOGO2: Hộp thoại Pen Color

Hình 2: Áp dụng lập trình MSWLOGO 2: Hộp thoại Pen Color

Chú ý:

Bạn có thể chọn màu không có trong danh sách các màu được hiển thị bằng cách kéo các thanh trượt của các màu Đỏ (Red), Xanh lá (Green), Xanh dương (Blue).

II. Áp dụng lập trình MSWLOGO 2: Vẽ hình tam giác

Áp dụng lập trình MSLOGO2: Vẽ hình tam giác

Hình 3: Áp dụng lập trình MSWLOGO 2: Vẽ hình tam giác

Phân tích yêu cầu:

Trước hết bạn cần xác định:

– Tam giác cần vẽ là tam giác đều hay tam giác bất kỳ.

– Đỉnh của tam giác quay về hướng nào?

– Có yêu cầu độ lớn nét vẽ hay màu sắc không?

Đoạn code cho mỗi hình như sau:

Hình 1:

FD 200 RT 120 FD 200 RT 120 FD 200

Hình 2:

RT 90 FD 200 RT 120 FD 200 RT 120 FD 200

Hình 3:

LT 30 FD 200 RT 120 FD 200 RT 120 FD 200

III. Áp dụng lập trình MSWLOGO 2: Vẽ hai hình ngũ giác

Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hai hình ngũ giác

Hình 4: Áp dụng lập trình MSWLOGO 2 : Vẽ hai hình ngũ giác

Phân tích yêu cầu:

Để vẽ hai hình này, bạn thực hiện trình tự như sau:

Áp dụng lập trình MSLOGO2 : Công đoạn vẽ hai hình ngũ giác

Hình 5: Áp dụng lập trình MSWLOGO 2 : Công đoạn vẽ hai hình ngũ giác

– Vẽ hình thức nhất (Hình 1).

– Tại vị trí rùa, vẽ tiếp Hình 2 (như vậy Hình 2 chỉ vẽ 4 đoạn thẳng).

Đoạn code như sau:

FD 150

LT 72

FD 150

LT 72

FD 150

LT 72

FD 150

LT 72

FD 150

LT 72                   // Nên có thêm dòng này để đưa hướng rùa về mặc định

RT 180+72*4       // Đưa hướng rùa sao cho vẽ tiếp Hình 2 đối xứng với Hình 1.

FD 150                 // Bắt đầu vẽ Hình 2

LT 72

FD 150

LT 72

FD 150

LT 72

FD 150

LT 72                   // Dòng này không cần thiết, nếu có thì hướng rùa từ trên quay xuống, không giống hình minh họa

 Kết luận

Áp dụng lập trình MSWLOGO 2 giúp bạn luyện tập thêm, chỉ mở rộng nét vẽ và màu sắc. Bài này nhằm giúp bạn củng cố kiến thức và có cơ sở phân tích hướng vẽ của các hình. VinaOnline.net mong muốn từng bước áp dụng lập trình MSWLOGO 2 hiệu quả nhất có thể.

Áp dụng lập trình MSLOGO : Sử dụng các lệnh cơ bản

VinaOnline.net Áp dụng lập trình MSWLOGO

Áp dụng lập trình MSWLOGO là sử dụng các lệnh cơ bản đã học Bài 1    để viết các chương trình. Bạn nên tiếp cận từng bước và chuyển sang các lệnh tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Sau đây VinaOnline.net cùng bạn áp dụng lập trình MSWLOGO nhé.

Có thể tham khảo thêm:

Bài 1: Lập trình đầu tiên.

Bài 3: Áp dụng lập trình MSWLOGO2.

I. Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình tam cấp

VinaOnline.net Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình tam cấp

Hình 1: Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình tam cấp

Phân tích yêu cầu:

Bạn chưa sử dụng lệnh về màu sắc nên không cần quan tâm, hình vẽ minh họa 3 đường gấp khúc giống nhau.

Chỉ cần thực hiện tốt một đoạn gấp khúc và lặp lại thêm 2 lần nữa mà thôi.

– Xét gấp khúc thứ nhất (đoạn màu đen):

Bước 1: Cho rùa hướng sang phải.

Bước 2: Vẽ sang phải.

Bước 3: Cho rùa hướng lên.

Bước 4: Vẽ hướng lên.

Lặp lại hai lần từ Bước 1 đến Bước 4.

Bạn lần lượt gõ các lệnh như sau:

Rùa đang hướng thẳng đứng

RT 90          Xoay rùa hướng sang phải

FD 50          Vẽ đường thẳng 50

LT 90          Xoay rùa hướng lên trên

FD 50          Vẽ đường thẳng 50

 

RT 90          Xoay rùa hướng sang phải

FD 50          Vẽ đường thẳng 50

LT 90          Xoay rùa hướng lên trên

FD 50          Vẽ đường thẳng 50

 

RT 90          Xoay rùa hướng sang phải

FD 50          Vẽ đường thẳng 50

LT 90          Xoay rùa hướng lên trên

FD 50          Vẽ đường thẳng 50

II. Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình xoắn

VinaOnline.net Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình tam xoắn

Hình 2: Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình xoắn

Phân tích yêu cầu:

– Hình vuông ngoài cùng: Ba cạnh đầu tiên bằng nhau (200), cạnh cuối cùng (150).

– Hình vuông tiếp theo (có một cạnh (150) của hình vuông thứ nhất): Hai cạnh bằng nhau (150), cạnh còn lại (100).

– Nếu còn hình vuông bên trong tiếp theo, lần lượt giảm độ dài cạnh thứ ba.

FD 200

RT 90

FD 200

RT 90

FD 200

RT 90

FD 150

RT 90

FD 150

RT 90

FD 100

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 50

III. Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình ngôi sao

VinaOnline.net Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình sao

Hình 3: Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình ngôi sao

Phân tích yêu cầu:

Để vẽ được hình ngôi sao, bạn phải hình dung được hai thứ như sau:

1. Đường đi (trình tự) các cạnh của ngôi sao (đã minh họa).

2. Độ nghiêng giữa hai cạnh (trong trường hợp này là 144 – = (360/5)*2)

Vẽ đường thẳng và xoay hướng rùa. Lặp lại 4 lần như vậy, bạn sẽ được hình ngôi sao.

FD 200

RT 144

FD 200

RT 144

FD 200

RT 144

FD 200

RT 144

FD 200

RT 144

Kết luận

Áp dụng lập trình MSWLOGO giúp bạn luyện tập phần mềm, chưa đi vào các lệnh chuyên sâu. Có thể bạn sẽ thực hiện ngắn hơn, nhanh hơn để đến kết quả. Nhưng nếu bạn mới tìm hiểu thì bài viết áp dụng lập trình MSWLOGO sẽ từng bước cải thiện kỹ năng của bạn. Chúc bạn học tốt!

Download bài viết dạng PDF