VinaOnline.net

Phương thức thiết kế mạng theo chuẩn Cisco

Phuong-thuc-thiet-ke-mang-theo-chuan-Cisco

Phương thức thiết kế mạng theo chuẩn Cisco tập trung vào phương thức PBM. Phương thức này gồm 3 bước sau:

1. Xác định nhu cầu thiết kế của khách hàng

2. Phân tích mô hình mạng hiện tại của doanh nghiệp.

3. Thiết kế hình thái mạng và các giải pháp.

Ở Bước 1, các nhà ra quyết định xác định các yêu cầu và kiến ​​trúc mạng được đề xuất. Bước này xảy ra trong giai đoạn Chuẩn bị của phương pháp PPDIOO.

Trong Bước 2, mạng được phân tích và đánh giá để có cơ sở xác định cơ sở hạ tầng cần thiết đáp ứng các yêu cầu. Mạng được đánh giá về chức năng, hiệu suất và mức độ hài lòng. Bước này xảy ra trong giai đoạn Lập kế hoạch của phương pháp PPDIOO.

Trong Bước 3, hình thái mạng được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu được xác định trong các bước trước đó. Một tài liệu thiết kế chi tiết được chuẩn bị trong giai đoạn này. Các giải pháp thiết kế bao gồm hạ tầng mạng, Voice over IP (VoIP), các thiết bị, các dịch vụ mạng. Bước này xảy ra trong giai đoạn Thiết kế của phương pháp PPDIOO.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thiết kế mạng chi tiết

Vòng đời thiết kế mạng

Quy trình thiết kế mạng

XÁC ĐỊNH NHU CẦU THIẾT KẾ CỦA KHÁCH HÀNG

Để có được những yêu cầu của khách hàng, người thiết kế mạng không những trao đổi thảo luận với người quản trị mạng của công ty mà còn phải trao đổi, tìm hiểu những thông tin từ các nhân viên kinh doanh và các nhà quản lý để thiết kế những dịch vụ hỗ trợ các ứng dụng mà họ cần đạt được.

Phuong-thuc-thiet-ke-mang-theo-chuan-Cisco-nhu-cau-khach-hang

Nhu cầu thiết kế mạng của khách hàng được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1. Xác định các ứng dụng và dịch vụ mạng.

Bước 2. Xác định các mục tiêu của tổ chức.

Bước 3. Xác định những ràng buộc của tổ chức.

Bước 4. Xác định các mục tiêu kỹ thuật.

Bước 5. Xác định những ràng buộc về kỹ thuật.

Sau khi hoàn tất những bước này, người thiết kế mạng phân tích dữ liệu và phát triển một bản thiết kế mạng.

Ngoài ra, người quản trị mạng cần xác định các ứng dụng được nêu trong kế hoạch và các ứng dụng hiện tại và đánh giá tầm quan trọng mỗi ứng dụng.

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH MẠNG HIỆN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP

Phân tích mô hình mạng hiện tại của doanh nghiệp là bước thứ hai trong phương thức thiết kế mạng. Xác định các tính năng chính của hệ thống mạng, sử dụng các công cụ để phân tích lưu lượng mạng hiện tại và các công cụ để kiểm tra và giám sát lưu lượng mạng.

Các bước thu thập thông tin hệ thống mạng:

Bước 1: Xác định tất cả các tài liệu và thông tin tổ chức liên quan đến hệ thống mạng: Sơ đồ mạng, các kỹ thuật, các ứng dụng.

Bước 2: Tiến hành kiếm tra để cập nhật một số thông tin cho hệ thống mạng.

Bước 3: Sử dụng một số phần mềm, công cụ để phân tích các thông tin thu thập được.

THIẾT KẾ HÌNH THÁI MẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Giai đoạn này mô tả cách tiếp cận từ trên xuống (top-down) cho thiết kế mạng, chủ yếu mô tả các thành phần của tài liệu thiết kế. Cách tiếp cận từ trên xuống được sử dụng bắt đầu với các yêu cầu của tổ chức trước khi đề cập đến công nghệ.

Phương pháp tiếp cận từ trên xuống

Thiết kế từ trên xuống nghĩa là bắt đầu thiết kế từ lớp trên cùng của mô hình OSI và làm việc xuống các tầng thấp hơn. Thiết kế từ trên xuống là thiết kế hệ thống mạng và cơ sở hạ tầng theo nhu cầu của ứng dụng mạng. Với cách tiếp cận này, các thiết bị và công nghệ mạng không được chọn cho đến khi các yêu cầu của ứng dụng được phân tích. Để hoàn thành theo mô hình này, chúng ta xem xét các yếu tố sau:

Phân tích các yêu cầu ứng dụng và tổ chức.

Thiết kế từ tầng trên cùng của mô hình tham chiếu OSI.

Xác định các yêu cầu cho các tầng trên (tầng Ứng dụng, tầng Trình bày, tầng Giao dịch).

Chỉ định cơ sở hạ tầng cho các lớp OSI thấp hơn (tầng Vận chuyển, tầng Mạng, tầng Liên kết dữ liệu, tầng Vật lý).

Thu thập dữ liệu bổ sung cho hệ thống mạng.

Phuong-thuc-thiet-ke-mang-theo-chuan-Cisco-Top-down

Hình trên cho thấy một quá trình thiết kế cấu trúc từ trên xuống. Quá trình thiết kế bắt đầu với các ứng dụng và di chuyển xuống tầng thấp hơn. Các thành phần riêng biệt được kết hợp với các chi tiết cụ thể.

So sánh thiết kế từ trên xuống (Top-down Design) và thiết kế từ dưới lên (Bottom-up Design)

Cách tiếp cận thiết kế Ưu điểm Khuyết điểm
Top-down Kết hợp các yêu cầu của tổ chức. Thể hiện được mô hình tổng thể, đáp ứng được các yêu cầu hiện tại và tương lai. Tốn nhiều thời gian.
Bottom-up Thiết kế dựa trên kinh nghiệm trước đó và cho phép đưa ra một giải pháp nhanh chóng. Kết quả thiết kế có thể không phù hợp. Có thể các tổ chức không yêu cầu.

Tài liệu thiết kế

Tài liệu thiết kế mô tả các yêu cầu nghiệp vụ; kiến trúc hệ thống mạng đã có; yêu cầu về mạng; thiết kế, kế hoạch và thông tin cấu hình cho hệ thống mạng cần triển khai. Các kiến ​​trúc sư và nhà phân tích mạng sử dụng tài liệu này để ghi lại các thay đổi của mạng và nó được làm tài liệu cho doanh nghiệp. Tài liệu thiết kế phải bao gồm các phần sau:

Giới thiệu: Mô tả mục đích của dự án và lý do thiết kế mạng.

Yêu cầu thiết kế: Liệt kê các yêu cầu, ràng buộc và mục tiêu của tổ chức.

Cơ sở hạ tầng mạng hiện tại: Bao gồm các sơ đồ logic (lớp 3); sơ đồ vật lý; kết quả kiểm toán; phân tích hiện trạng mạng; giao thức định tuyến; một bảng tóm tắt các ứng dụng; danh sách các router, switch và các thiết bị khác (kể cả cấu hình của từng thiết bị).

Thiết kế: Có chứa thông tin thiết kế cụ thể, chẳng hạn như sơ đồ logic, sơ đồ vật lý, địa chỉ IP, giao thức định tuyến và cấu hình bảo mật.

Minh chứng: Kết quả kiểm tra tổng thể và chi tiết của hệ thống mạng.

Kế hoạch thực hiện: Bao gồm các bước chi tiết để nhân viên mạng thực hiện cài đặt mới và thay đổi.

Phụ lục: Chứa danh sách các thiết bị mạng, cấu hình, và bổ sung thông tin được sử dụng trong thiết kế mạng.

Các tài liệu thiết kế mạng cần thực hiện

Các-tài-liệu-thiết-kế-mạng-cần-thực-hiện

Tài liệu thiết kế mạng rất cần thiết cho người thiết kế mạng. Đây là cơ sở để theo để thực hiện vòng đời thiết kế mạng. Tài liệu thiết kế mạng rõ ràng, cụ thể, chi tiết không những giúp cho người thiết kế mạng mà còn giúp cho người quản trị mạng theo dõi hệ thống mạng trong quá trình vận hành và sử dụng mạng.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Trong quá trình thiết kế mạng, một số tài liệu được tạo ra:

– Tài liệu tổng thể.

– Tài liệu chi tiết

Các-tài-liệu-thiết-kế-mạng-cần-thực-hiện-So-do

Sau đây là các tài liệu phổ biến nhất được tạo trong dự án thiết kế mạng:

Tài liệu thiết kế cấp cao (High-level design (HLD)):

Tài liệu HLD bao gồm các yêu cầu kinh doanh và kỹ thuật cũng như các kiến ​​trúc mạng được đề xuất. Không có thông tin thiết kế chi tiết cụ thể như mạng con IP được đề xuất và Vlan được tạo ra tại thời điểm này.

Tài liệu thiết kế cấp thấp (Low-level design (LLD)):

Tài liệu LLD dựa vào tài liệu HLD làm cơ sở. Tài liệu LLD bao gồm thông tin thiết kế chi tiết như cấu trúc liên kết mạng, mô hình phần cứng cụ thể, phiên bản phần mềm, địa chỉ IP, Vlan, giao thức định tuyến, chi tiết dự phòng và khả năng mở rộng và các yếu tố bảo mật.

Danh sách thiết bị / vật liệu (Bill of materials  (BOM)):

Chứa các hạng mục, mô tả và số lượng thiết bị mạng cần mua cho dự án mạng.

Kế hoạch di chuyển mạng (Network migration plan (NMP)):

Giải thích kế hoạch di chuyển mạng từ trạng thái hiện tại sang thiết kế mới. NMP là một phần của tài liệu LLD.

Kế hoạch thực hiện mạng (Network implementation plan (NIP)):

Chứa các bước cần thiết để cài đặt và cấu hình thiết bị mạng và các bước xác thực vận hành cơ bản. Thông tin từng bước bao gồm: Mô tả, ước lượng thời gian thực hiện và tài liệu thiết kế tham khảo.

Kế hoạch kiểm thử hoạt động động mạng (Network ready for use test plan (NRFU)):

Chứa các thao tác cần thiết để kiểm tra mạng đã sẵn sàng để sử dụng. Kế hoạch NRFU bao gồm các thử nghiệm cho các thiết bị, thông lượng, định tuyến, chất lượng dịch vụ, quản lý, bảo mật và ứng dụng.

Kết luận

Tài liệu thiết kế mạng dường như ít được xem trọng (một số hệ thống mạng nhỏ), nhưng rất cần thiết cho các hệ thống mạng lớn. Nó hỗ trợ về mặt kỹ thuật, quản lý, ngân sách,… rất tốt. Tài liệu này tồn tại cho đến khi hệ thống mạng không còn hoạt động nữa. Chúc bạn tạo ra những tài liệu thiết kế phù hợp với yêu cầu công việc.

Quy trình thiết kế mạng chi tiết theo chuẩn Cisco

Quy-trinh-thie-ke-mang-chi-tiet-cua-Cisco

Thiết kế mạng chi tiết là cụ thể vòng đời thiết kế mạng, phân tích các cụm từ Plan, Build, và Manage thành các công đoạn nhỏ hơn. Chúng ta hãy tìm hiểu thiết kế mạng chi tiết qua bài viết này.

Lịch sử vòng đời thiết thiết kế mạng của Cisco gồm 6 giai đoạn: Chuẩn bị (Prepare), Lập kế hoạch (Plan), Thiết kế (Design), Thi công (Implement), Vận hành (Operate), và Tối ưu (Optimize). Các giai đoạn này được gom chung là PPDIOO.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Tiêu chí thiết kế mạng – P1

Tiêu chí thiết kế mạng – P2

Vòng đời thiết kế mạng của Cisco

Vòng đời PPDIOO thể hiện bốn lợi ích chính sau:

 • Làm giảm chi phí về công nghệ, giảm sự thay đổi về cơ sở hạ tầng, tối ưu về yêu cầu nguồn nhân lực.
 • Tăng độ tin cậy của hệ thống mạng.
 • Tăng tốc độ truy cập của các ứng dụng và dịch vụ bằng cách cải thiện tính khả dụng, độ tin cậy, an ninh, khả năng mở rộng và hiệu suất hoạt động của hệ thống mạng.
 • Cải thiện sự linh hoạt  của doanh nghiệp bằng cách thiết lập các yêu cầu nghiệp vụ và chiến lược công nghệ.
Quy-trinh-thiet-ke-mang-chi-tiet-cua-Cisco-6-giai-doan

Chúng ta sẽ khảo sát từng giai đoạn trong vòng đời PPDIOO như sau:

Giai đoạn chuẩn bị (Prepare)

Thiết lập các yêu cầu về tổ chức và kinh doanh, xây dựng một chiến lược mạng và đề xuất một kiến trúc phù hợp với yêu cầu của tổ chức. Thiết lập một chính sách tài chính phù hợp với yêu cầu hệ thống mạng.

Giai đoạn lập kế hoạch (Plan)

Giai đoạn này xác định các yêu cầu về hệ thống mạng dựa trên các mục tiêu, cơ sở vật chất và nhu cầu của người sử dụng. Xác định phạm vi, chi phí và các thông số tài nguyên được thiết lập với yêu cầu kinh doanh ban đầu của một hệ thống mạng; giai đoạn này có thể được điều chỉnh khi thực hiện đến giai đoạn thiết kế.

Giai đoạn thiết kế (Design)

Giai đoạn này được phát triển dựa trên các yêu cầu kỹ thuật và kinh doanh có được từ các giai đoạn trước đó. Đáp ứng tính sẵn sàng cao, độ tin cậy, an ninh, khả năng mở rộng, và hiệu suất hoạt động chấp nhận được. Thiết kế bao gồm sơ đồ mạng và danh sách thiết bị. Kế hoạch dự án được cập nhật với thông tin chi tiết hơn để thực hiện.

Giai đoạn thi công / thực hiện (Implement)

Giai đoạn này được thực hiện độc lập (mới hoàn toàn) hoặc thay thế, bổ sung / gia cố (đối với hệ thống cũ đã tồn tại) hoặc thực hiện song song.

Các sự thay đổi (nếu có) phải được thông báo trong các cuộc họp kiểm soát sự thay đổi.

Mỗi bước thực hiện phải được mô tả, hướng dẫn chi tiết, ước lượng thời gian cụ thể; các bước khôi phục trong trường hợp hệ thống mạng không đáp ứng yêu cầu (thất bại) hoặc bất kỳ thông tin tham khảo nào.

Khi sự thay đổi được thực hiện cũng cần kiểm tra trước khi chuyển qua giai đoạn tiếp theo (giai đoạn vận hành)

Giai đoạn vận hành (Opreate)

Giai đoạn này gồm quản lý và giám sát các thành phần mạng, các dịch mạng, xác định các lỗi. Đây là giai đoạn cuối cùng trong quá trình thiết kế và thi công mạng, trong quá trình vận hành, ngưởi quản trị mạng phải tạo ra các bẩy lỗi hoặc có những công cụ đánh giá, đo lường được các thông số của hệ thống mạng phải đạt được một ngưỡng nhất định.

Giai đoạn tối ưu (Optimize)

Giai đoạn này người quản trị mạng phải tiên đoán hệ thống mạng bằng cách xác định và giải quyết các vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng đến hệ thống mạng. Giai đoạn này có thể tạo ra một thiết kế mạng có thể sửa đổi được nếu có quá nhiều vấn đề về hệ thống mạng phát sinh, để cải thiện các vấn đề về hiệu năng hoặc cải thiện các vấn đề về ứng dụng mạng.

Kết luận

Nếu triển khai hệ thống mạng nhỏ, bạn không cần đầy đủ 6 bước trên. Tuy nhiên, nếu bạn xem quy trình này như một chuẩn (theo Cisco) để triển khai hệ thống mạng thì sẽ hạn chế rủi ro và công sức, thời gian đáng kể. Chúc bạn thiết kế mạng thành công.

Vòng đời thiết kế mạng của Cisco: Lập kế hoạch, xây dựng, quản lý

Vong-doi-thiet-ke-mang-cua-Cisco

Vòng đời thiết kế mạng được Cisco nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai và công bố thành một chuẩn cho các nhà thiết kế hệ thống mạng. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực thiết kế mạng thì bài viết vòng đời thiết kế mạng này sẽ đáp ứng bạn.

Vong-doi-thiet-ke-mang-cua-Cisco-Plan-Build-Manage

Vòng đời này được thực hiện với ba cụm từ: Hoạch định / Lập kế hoạch (Plan), Xây dựng (Build), và Quản lý (Manage) (PBM). Mỗi giai đoạn đều có quy trình; mỗi cụm từ đều quan trong đối với nhu cầu của khách hàng, mục tiêu và các ràng buộc của tổ chức / doanh nghiệp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Lập kế hoạch

Giai đoạn này gồm các quy trình đánh giá, chiến lược thiết kế, xây dựng bảng thiết kế, và xác định bảng kế hoạch.

Vong-doi-thiet-ke-mang-cua-Cisco-Giai-doan-lap-ke-hoach

Giai đoạn này được chia thành ba quy trình:

 • Quy trình phân tích và chiến lược
 • Quy trình đánh giá
 • Quy trình thiết kế

Trong quá trình Phân tích và Chiến lược, các chiến lược kiến ​​trúc mạng được vạch ra và các lộ trình thực hiện được điều chỉnh kiến trúc mạng cho phù hợp với sự phá triển. Chi phí đầu tư cho chiến lược phát triển hệ thống mạng phải ước lượng được.

Việc đánh giá hệ thống mạng giúp xác định cơ sở hạ tầng mạng, tuân thủ các quy tắc và chính sách công ty tốt nhất. Việc đánh giá cũng xác định khả năng sử dụng, vận hành mạng đối với công nghệ mới được thiết kế trong kiến trúc hạ tầng. Quá trình thiết kế mạng phải linh hoạt để có thể mở rộng nhằm hỗ trợ các yêu cầu kinh doanh.

Xây dựng

Đây là giai đoạn này gồm các quy trình lựa chọn các giải pháp phù hợp, triển khai các giải pháp, thay thế cơ sở hạ tầng mới phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Vong-doi-thiet-ke-mang-cua-Cisco-Giai-doan-xay-dung

Giai đoạn xây dựng được chia thành ba quy trình:

 • Quy trình xác nhận / lựa chọn
 • Quy trình triển khai
 • Quá trình di chuyển

Quá trình xác nhận nhằm lựa chọn các giải pháp được đề xuất, đáp ứng các yêu cầu về tính khả dụng, bảo mật, độ tin cậy và hiệu suất thông qua đánh giá và môi trường thực nghiệm.

Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc nâng cấp mạng.

Quá trình triển khai cài đặt và cấu hình các giải pháp mạng và kỹ thuật mới, hạn chế thấp nhất các phát sinh.  Đạt được các mục tiêu kinh doanh và kỹ thuật của giải pháp mới.

Quá trình thay thế /  nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng theo cách tiếp cận có hệ thống và hiệu quả, có thể kiểm soát chi phí. Cải thiện hoạt động của doanh nghiệp tốt nhất có thể. Giảm chi phí vận hành mạng và giảm thiểu rủi ro trong quá trình làm mới thiết bị, mạng và phần mềm.

Quản lý

Giai đoạn sau cùng này bao gồm các quy trình hỗ trợ sản phẩm, hỗ trợ giải pháp, tối ưu hóa và quản lý vận hành hệ thống mạng.

Vong-doi-thiet-ke-mang-cua-Cisco-Giai-doan-quan-ly

Giai đoạn quản được chia thành bốn quy trình:

 • Quy trình hỗ trợ sản phẩm
 • Quy trình hỗ trợ giải pháp
 • Quy trình tối ưu hóa
 • Quy trình quản lý vận hành

Quy trình hỗ trợ sản phẩm cung cấp quản lý kho thiết bị mạng tự động, cho phép lập kế hoạch nâng cấp thiết bị tốt hơn. Nó quản lý hiệu quả rủi ro, giảm chi phí hỗ trợ và tăng hiệu quả hoạt động.

Quy trình hỗ trợ giải pháp cung cấp các tài nguyên tập trung và chuyên dụng để quản lý. Khắc phục sự cố có thể phát sinh trong các giải pháp phức tạp.

Quá trình tối ưu hóa xác định các khiếm khuyết của nhân viên, đưa ra các khuyến nghị. Cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện giải pháp đã triển khai. Nó làm tăng hiệu suất, tính khả dụng, khả năng vận hành mạng.

Quy trình quản lý vận hành đảm bảo nhân viên trong công ty / doanh nghiệp có đủ năng lực để vận hành công nghệ mạng, đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến.