VinaOnline.net

Cat-anh-man-hinh

Cắt ảnh màn hình bằng FastStone Capture

Cắt ảnh màn hình thì FastStone Capture là công cụ nhỏ gọn giúp bạn thực hiện công việc đó. Tính năng của FastStone Capture dùng để cắt ảnh màn hình, nên bạn nên thử ít nhất một lần trước khi xem xét những phần mềm khác.

CÁC TIỆN ÍCH KHÁC:

I. Cài đặt FastStone Capture

Trước tiên bạn tải phần mềm FastStone Capture 9.2, giải nén bạn được một thư mục và một tập tin.

– Nhấp phải vào tập tin, chọn Run as administrator như hình minh họa. Cứ tiếp tục đến khi hoàn thành.

Cat-anh-man-hinh-picture1

– Sau khi cài đặt xong, xuất hiện hộp thoại:

Cat-anh-man-hinh-picture2

KHÔNG chọn Run FastStone Capture, nhấn Finish để đóng hộp thoại.

– Vào thư mục Crack, tiếp tục giải nén keygen, bạn được tập tin keygen.exe.

+ Chọn thư mục cài đặt FastStone Capture như hình minh họa:

Cat-anh-man-hinh-picture3

– Sao chép tập tin keygen.exe vào thư mục cài đặt và tiếp tục thực thi tập tin này:

Cat-anh-man-hinh-picture4

– Xuất hiện hộp thoại:

Cat-anh-man-hinh-picture5

* Bạn gõ vào ô Name tên bất kỳ, sẽ phát sinh Code theo tên vừa gõ.

* Sao chép hai thông tin này.

– Mở công cụ FastStone Capture, xuất hiện hộp thoại:

Cat-anh-man-hinh-picture6

– Bạn nhấp vào nút Enter Registration Code, xuất hiện hộp thoại Registration, nhập thông tin cho hai ô, nhấp nút Register để hoàn tất.

* User Name: abc

* Registration Code: GXIQT-RGMOT-QXPWE-PGZUD

Bạn đã cài đặt thành công!

II. Hướng dẫn sử dụng cắt ảnh màn hình bằng FastStone Capture

Bạn mở FastStone Capture xuất hiện hộp thoại (thanh nằm ngang).

Cat-anh-man-hinh-picture10

– Screen Recorder: Hỗ trợ quay phim.

Bạn tự tìm hiểu phần này, cũng dễ bạn ạ.

– Screen Capture: Các dạng cắt ảnh màn hình. Gồm 7 nút tính từ trái qua.

1. Capture Active Window: Cắt cửa sổ đang kích hoạt.

2. Capture Window / Object: Cắt cửa sổ hay vùng chọn.

3. Capture Rectangular Region: Cắt ảnh chữ nhật bất kỳ.

4. Capture Freehand Region: Cắt ảnh có hình dạng bất kỳ.

5. Capture Full Screen: Cắt hết màn hình.

6. Capture Scrolling Window: Tương tự chức năng 3.

7. Capture Fix-size Region: Cắt hình vuông (kích thước có thể thay đổi được).

– Output: Phần mềm để chứa ảnh đã cắt.

Mặc nhiên, ảnh cắt được sẽ đặt trong công cụ FastStone Capture (Editor). Bạn có thể chọn word, Excel, Powerpoint,…xuất hiện tại vị trí chuột.

III. Một số ảnh minh họa cắt ảnh màn hình

Cat-anh-man-hinh-picture7
Cat-anh-man-hinh-picture8
Cat-anh-man-hinh-picture9

Kết luận

Nếu bạn thỉnh thoảng cắt ảnh màn hình thì công cụ FastStone Capture là sự lựa chọn tốt nhất. Nó rất tiện lợi so với Word, điều quan trọng hơn là ảnh khá rõ nếu bạn lưu mức định dạng trung bình. Chúc bạn trải nghiệm với FastStone Capture.

Leave a Comment