VinaOnline.net

Các-tài-liệu-thiết-kế-mạng-cần-thực-hiện

Các tài liệu thiết kế mạng cần thực hiện

Tài liệu thiết kế mạng rất cần thiết cho người thiết kế mạng. Đây là cơ sở để theo để thực hiện vòng đời thiết kế mạng. Tài liệu thiết kế mạng rõ ràng, cụ thể, chi tiết không những giúp cho người thiết kế mạng mà còn giúp cho người quản trị mạng theo dõi hệ thống mạng trong quá trình vận hành và sử dụng mạng.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Trong quá trình thiết kế mạng, một số tài liệu được tạo ra:

– Tài liệu tổng thể.

– Tài liệu chi tiết

Các-tài-liệu-thiết-kế-mạng-cần-thực-hiện-So-do

Sau đây là các tài liệu phổ biến nhất được tạo trong dự án thiết kế mạng:

Tài liệu thiết kế cấp cao (High-level design (HLD)):

Tài liệu HLD bao gồm các yêu cầu kinh doanh và kỹ thuật cũng như các kiến ​​trúc mạng được đề xuất. Không có thông tin thiết kế chi tiết cụ thể như mạng con IP được đề xuất và Vlan được tạo ra tại thời điểm này.

Tài liệu thiết kế cấp thấp (Low-level design (LLD)):

Tài liệu LLD dựa vào tài liệu HLD làm cơ sở. Tài liệu LLD bao gồm thông tin thiết kế chi tiết như cấu trúc liên kết mạng, mô hình phần cứng cụ thể, phiên bản phần mềm, địa chỉ IP, Vlan, giao thức định tuyến, chi tiết dự phòng và khả năng mở rộng và các yếu tố bảo mật.

Danh sách thiết bị / vật liệu (Bill of materials  (BOM)):

Chứa các hạng mục, mô tả và số lượng thiết bị mạng cần mua cho dự án mạng.

Kế hoạch di chuyển mạng (Network migration plan (NMP)):

Giải thích kế hoạch di chuyển mạng từ trạng thái hiện tại sang thiết kế mới. NMP là một phần của tài liệu LLD.

Kế hoạch thực hiện mạng (Network implementation plan (NIP)):

Chứa các bước cần thiết để cài đặt và cấu hình thiết bị mạng và các bước xác thực vận hành cơ bản. Thông tin từng bước bao gồm: Mô tả, ước lượng thời gian thực hiện và tài liệu thiết kế tham khảo.

Kế hoạch kiểm thử hoạt động động mạng (Network ready for use test plan (NRFU)):

Chứa các thao tác cần thiết để kiểm tra mạng đã sẵn sàng để sử dụng. Kế hoạch NRFU bao gồm các thử nghiệm cho các thiết bị, thông lượng, định tuyến, chất lượng dịch vụ, quản lý, bảo mật và ứng dụng.

Kết luận

Tài liệu thiết kế mạng dường như ít được xem trọng (một số hệ thống mạng nhỏ), nhưng rất cần thiết cho các hệ thống mạng lớn. Nó hỗ trợ về mặt kỹ thuật, quản lý, ngân sách,… rất tốt. Tài liệu này tồn tại cho đến khi hệ thống mạng không còn hoạt động nữa. Chúc bạn tạo ra những tài liệu thiết kế phù hợp với yêu cầu công việc.

Leave a Comment