VinaOnline.net

Áp dụng lập trình MSWLOGO2

Áp dụng lập trình MSWLOGO 2 : Sử dụng các lệnh cơ bản

Áp dụng lập trình MSWLOGO 2 tiếp tục sử dụng các lệnh đã biết để ứng dụng trong lập trình. Ngoài ra, áp dụng lập trình MSWLOGO 2 còn giới thiệu thêm một số lệnh để hỗ trợ các bài thực hành tiếp theo.

Có thể tham khảo thêm:

Bài 1: Lập trình đầu tiên.

Bài 2: Áp dụng lập trình.

I. Áp dụng lập trình MSWLOGO 2: Chọn nét vẽ và màu sắc

1. Chọn nét vẽ

 Áp dụng lập trình MSLOGO2: Menu Set và hộp thoại Pen Size

Hình 1: Áp dụng lập trình MSWLOGO 2: Menu Set và hộp thoại Pen Size

Mặc định nét vẽ rất mỏng (màu đen) thuộc mức thứ nhất trong các nét vẽ (hình minh họa). Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh độ lớn (độ dày) nét vẽ cho phù hợp như sau:

Vào menu Set \ PenSize, xuất hiện hộp thoại Pen Size và chọn nét vẽ cho phù hợp, sau đó nhấn nút OK.

2. Chọn màu sắc

Chọn màu cho nét vẽ cũng giống như chọn độ lớn nét vẽ, bạn thực hiện như sau:

Vào menu Set \ PenColor , xuất hiện hộp thoại Pen Colore và chọn màu vẽ cho phù hợp, sau đó nhấn nút OK.

Áp dụng lập trình MSLOGO2: Hộp thoại Pen Color

Hình 2: Áp dụng lập trình MSWLOGO 2: Hộp thoại Pen Color

Chú ý:

Bạn có thể chọn màu không có trong danh sách các màu được hiển thị bằng cách kéo các thanh trượt của các màu Đỏ (Red), Xanh lá (Green), Xanh dương (Blue).

II. Áp dụng lập trình MSWLOGO 2: Vẽ hình tam giác

Áp dụng lập trình MSLOGO2: Vẽ hình tam giác

Hình 3: Áp dụng lập trình MSWLOGO 2: Vẽ hình tam giác

Phân tích yêu cầu:

Trước hết bạn cần xác định:

– Tam giác cần vẽ là tam giác đều hay tam giác bất kỳ.

– Đỉnh của tam giác quay về hướng nào?

– Có yêu cầu độ lớn nét vẽ hay màu sắc không?

Đoạn code cho mỗi hình như sau:

Hình 1:

FD 200 RT 120 FD 200 RT 120 FD 200

Hình 2:

RT 90 FD 200 RT 120 FD 200 RT 120 FD 200

Hình 3:

LT 30 FD 200 RT 120 FD 200 RT 120 FD 200

III. Áp dụng lập trình MSWLOGO 2: Vẽ hai hình ngũ giác

Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hai hình ngũ giác

Hình 4: Áp dụng lập trình MSWLOGO 2 : Vẽ hai hình ngũ giác

Phân tích yêu cầu:

Để vẽ hai hình này, bạn thực hiện trình tự như sau:

Áp dụng lập trình MSLOGO2 : Công đoạn vẽ hai hình ngũ giác

Hình 5: Áp dụng lập trình MSWLOGO 2 : Công đoạn vẽ hai hình ngũ giác

– Vẽ hình thức nhất (Hình 1).

– Tại vị trí rùa, vẽ tiếp Hình 2 (như vậy Hình 2 chỉ vẽ 4 đoạn thẳng).

Đoạn code như sau:

FD 150

LT 72

FD 150

LT 72

FD 150

LT 72

FD 150

LT 72

FD 150

LT 72                   // Nên có thêm dòng này để đưa hướng rùa về mặc định

RT 180+72*4       // Đưa hướng rùa sao cho vẽ tiếp Hình 2 đối xứng với Hình 1.

FD 150                 // Bắt đầu vẽ Hình 2

LT 72

FD 150

LT 72

FD 150

LT 72

FD 150

LT 72                   // Dòng này không cần thiết, nếu có thì hướng rùa từ trên quay xuống, không giống hình minh họa

 Kết luận

Áp dụng lập trình MSWLOGO 2 giúp bạn luyện tập thêm, chỉ mở rộng nét vẽ và màu sắc. Bài này nhằm giúp bạn củng cố kiến thức và có cơ sở phân tích hướng vẽ của các hình. VinaOnline.net mong muốn từng bước áp dụng lập trình MSWLOGO 2 hiệu quả nhất có thể.

Leave a Comment