VinaOnline.net

VinaOnline.net Áp dụng lập trình MSWLOGO

Áp dụng lập trình MSLOGO : Sử dụng các lệnh cơ bản

Áp dụng lập trình MSWLOGO là sử dụng các lệnh cơ bản đã học Bài 1    để viết các chương trình. Bạn nên tiếp cận từng bước và chuyển sang các lệnh tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Sau đây VinaOnline.net cùng bạn áp dụng lập trình MSWLOGO nhé.

Có thể tham khảo thêm:

Bài 1: Lập trình đầu tiên.

Bài 3: Áp dụng lập trình MSWLOGO2.

I. Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình tam cấp

VinaOnline.net Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình tam cấp

Hình 1: Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình tam cấp

Phân tích yêu cầu:

Bạn chưa sử dụng lệnh về màu sắc nên không cần quan tâm, hình vẽ minh họa 3 đường gấp khúc giống nhau.

Chỉ cần thực hiện tốt một đoạn gấp khúc và lặp lại thêm 2 lần nữa mà thôi.

– Xét gấp khúc thứ nhất (đoạn màu đen):

Bước 1: Cho rùa hướng sang phải.

Bước 2: Vẽ sang phải.

Bước 3: Cho rùa hướng lên.

Bước 4: Vẽ hướng lên.

Lặp lại hai lần từ Bước 1 đến Bước 4.

Bạn lần lượt gõ các lệnh như sau:

Rùa đang hướng thẳng đứng

RT 90          Xoay rùa hướng sang phải

FD 50          Vẽ đường thẳng 50

LT 90          Xoay rùa hướng lên trên

FD 50          Vẽ đường thẳng 50

 

RT 90          Xoay rùa hướng sang phải

FD 50          Vẽ đường thẳng 50

LT 90          Xoay rùa hướng lên trên

FD 50          Vẽ đường thẳng 50

 

RT 90          Xoay rùa hướng sang phải

FD 50          Vẽ đường thẳng 50

LT 90          Xoay rùa hướng lên trên

FD 50          Vẽ đường thẳng 50

II. Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình xoắn

VinaOnline.net Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình tam xoắn

Hình 2: Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình xoắn

Phân tích yêu cầu:

– Hình vuông ngoài cùng: Ba cạnh đầu tiên bằng nhau (200), cạnh cuối cùng (150).

– Hình vuông tiếp theo (có một cạnh (150) của hình vuông thứ nhất): Hai cạnh bằng nhau (150), cạnh còn lại (100).

– Nếu còn hình vuông bên trong tiếp theo, lần lượt giảm độ dài cạnh thứ ba.

FD 200

RT 90

FD 200

RT 90

FD 200

RT 90

FD 150

RT 90

FD 150

RT 90

FD 100

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 50

III. Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình ngôi sao

VinaOnline.net Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình sao

Hình 3: Áp dụng lập trình MSLOGO : Vẽ hình ngôi sao

Phân tích yêu cầu:

Để vẽ được hình ngôi sao, bạn phải hình dung được hai thứ như sau:

1. Đường đi (trình tự) các cạnh của ngôi sao (đã minh họa).

2. Độ nghiêng giữa hai cạnh (trong trường hợp này là 144 – = (360/5)*2)

Vẽ đường thẳng và xoay hướng rùa. Lặp lại 4 lần như vậy, bạn sẽ được hình ngôi sao.

FD 200

RT 144

FD 200

RT 144

FD 200

RT 144

FD 200

RT 144

FD 200

RT 144

Kết luận

Áp dụng lập trình MSWLOGO giúp bạn luyện tập phần mềm, chưa đi vào các lệnh chuyên sâu. Có thể bạn sẽ thực hiện ngắn hơn, nhanh hơn để đến kết quả. Nhưng nếu bạn mới tìm hiểu thì bài viết áp dụng lập trình MSWLOGO sẽ từng bước cải thiện kỹ năng của bạn. Chúc bạn học tốt!

Download bài viết dạng PDF

Leave a Comment